Anioł Pański: o jedności Kościoła na wzór ciała, którego głową jest Chrystus

benedykt16.png "Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Chrystus Pan raz jeszcze modli się za nas: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17,21). I my prośmy o ten upragniony Boży dar. Niech Kościół i inne Wspólnoty zjednoczy duch wiary, cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc komunii wierzących, budujmy naszą codzienność na Chrystusie i Jego Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli”.
Temat jedności Kościoła zdominował papieskie rozważanie na Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do organicznej wizji wspólnoty wierzących u św. Pawła.

Apostoł ukazuje Kościół jako jedno ciało, którego głową jest Chrystus. W ten sposób stara się wyrazić ideę jedności w wielości charyzmatów. Dzięki niej Kościół w Chrystusie i Duchu jest jeden i święty, to znaczy stanowi wewnętrzną komunię, która wykracza poza ludzkie zdolności i je uzupełnia.

„Pragnę podkreślić ten aspekt w związku z przeżywanym obecnie Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się jutro, w święto Nawrócenia św. Pawła – powiedział Benedykt XV. – Zgodnie z tradycją odprawię po południu w Bazylice św. Pawła za Murami nabożeństwo nieszporów z udziałem przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych obecnych w Rzymie. Będziemy prosić Boga o dar pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa, a szczególnie, zgodnie z tegorocznym tematem, odnowimy nasze zobowiązanie do bycia świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Komunia chrześcijan bowiem czyni bardziej wiarygodnym i skutecznym głoszenie Ewangelii, co stwierdził już sam Jezus prosząc Ojca w przeddzień swej śmierci: «Aby byli jedno… by świat uwierzył»” – mówił Papież.

Ojciec Święty zwrócił także uwagę na przypadające dziś wspomnienie św. Franciszka Salezego – głosiciela świętości dostępnej dla wszystkich, a zarazem patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. Jemu zawierzył opublikowane wczoraj przesłanie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przypomniał również postać nowego hiszpańskiego błogosławionego: Józefa Samsó i Elíasa. Wyniesionego wczoraj do chwały ołtarzy kapłana i męczennika Benedykt XVI polecił jako wzór księżom, a szczególnie proboszczom.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie.