Astronomia może przybliżyć do wiary

Rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Astronomii, ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. – Astronomia może przybliżyć do wiary, bo pozwala zrozumieć ludzką kruchość i zależność od Stwórcy – powiedział z tej okazji dyrektor watykańskiego obserwatorium astronomicznego o. José Gabriel Funes SI.

Międzynarodowy Rok Astronomii to dla Kościoła "doskonała okazja, by lepiej ukazać swe zaangażowanie na rzecz nauk, zwłaszcza astronomii". Jednocześnie "pozwala to również mówić o sprawach bardziej duszpasterskich czy religijnych" – stwierdził na falach Radia Watykańskiego argentyński jezuita.

– Kontemplowanie piękna Wszechświata daje nam bowiem lepiej zrozumieć piękno Stwórcy. Sądzę, że astronomia może przybliżyć do wiary. Wiemy dziś, że żyjemy na niewielkiej planecie krążącej wokół Słońca, które jest najbliższą nam gwiazdą, we Wszechświecie złożonym ze stu miliardów galaktyk. Ta wiedza o miejscu, jakie zajmuje w nim Ziemia, pozwala nam lepiej pojąć naszą kruchość i zależność od Stwórcy – zauważył o. Funes.

Podkreślił, że "Kościół, który zawsze popierał rozwój astronomii, do dziś często oskarżany jest o zacofanie". Jego zdaniem "po części mogło to być spowodowane tzw. «sprawą Galileusza». Brak też może jednak było z naszej strony odpowiedniej informacji o całym zaangażowaniu Kościoła na rzecz nauki i o tym, jak historycznie wiele nauk u swych początków związanych było z Kościołem" – przyznał watykański astronom.

za: www.niedziela.pl