Austria: Po 54 latach powrócili z Chin

100222c.png Po 54 latach od męczeńskiej śmierci w Chinach, powróciły do ojczystego Tyrolu doczesne szczątki dwóch kapucynów: br. Antonina Schröcksnadela i br. Theophila Ruderstallera.
W 1946 roku, w Fudjin, podczas nieszporów bracia zostali napadnięci przez komunistów, wyciągnięci z kościoła i rozstrzelani.
W kapucyńskim kościele w Insbrucku wraz z wiernymi, dwie małe trumny powitali bp Innsbrucku Manfred Scheuer oraz prowincjał tyrolskich kapucynów o. Radek Celewicz.

Br. Antonin i br. Theophil wyruszyli do Mandżurii w 1933 i 1940 roku. Tam w północno-wschodnich Chinach działała trzynastoosobowa misja kapucynów z Tyrolu Północnego.
 
100222d.png

Wybuch II wojny światowej i sytuacja polityczna nie pozwoliła na wysłanie kolejnych braci misjonarzy. Pracę misyjną kapucynów austriackich przerwała rewolucja chińska i żołnierze Mao Tse-Tunga.

BP OFMCap, Rzym / red.

Na zdjęciach, doczesne szczątki kapucyńskich misjonarzy z Chin, Insbruck / fot. BP OFMCap, Rzym