Bar na Ukrainie: Peregrynacja relikwii u Benedyktynek

100630g.png W dniach od 7 do 14 czerwca, relikwie wielkiej Apostołki Serca Jezusa św. Małgorzaty Marii Alacoque przebywały w mieście Bar na Ukrainie u sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Ukraińskiej Delegatury. Nawiedzenie relikwii odbyło się w czasie, kiedy w Domu Delegatury siostry przeżywały swe doroczne rekolekcje. Jeszcze raz siostry powierzyły się opiece Serca Jezusa.

Tym pełnym wyciszenia i gorącej modlitwy dniom przewodniczył ks.
Jerzy Wełna SCJ z Tarnowa. W czasie trwania rekolekcji przypadła
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poprzedzona była nowenną,
która rozpoczęła się 2 czerwca. W dniu uroczystości wszystkie siostry
poświęciły się Najwiętszemu Sercu Pana Jezusa w uroczystym akcie.
Codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość
uczczenia relikwii oraz konferencje przyczyniły się do ożywienia naszej
miłości, której źródło znajduje się w przebitym włócznią Sercu Pana
Jezusa.

Powierzałyśmy Sercu Jezusowemu cały Kościół, Ojca
Świętego, Ojczyznę, nasze Zgromadzenie, przygotowujące się do Kapituły
Generalnej, sprawy bliskich naszym sercom oraz nas samych. Dziękowałyśmy
Sercu Jezusowemu za pośrednictwem św.Małgorzaty Marii za wszelkie łaski
jakich nam udziela, za cuda które codziennie dokonują się w naszych
sercach i w naszym życiu. Uczyłyśmy się na nowo odkrywać tajemnicę Bożej
Miłości do człowieka,a także potrzebę wzajemnej miłości w naszych
wspólnotach.

Św. Małgorzata Maria była dla nas przez te dni
mistrzynią uczącą, jak lepiej kochać Jezusowe Serce, jak wierniej
realizować powołanie zakonne i wynagradzać Sercu Bożemu . Wierzymy, że
obecność św. Małgorzaty Marii pośród nas przyniesie obfite owoce dla
życia duchowego każdej z nas, że uczyni nas bardziej gorliwymi w oddaniu
się Sercu Bożemu i służbie drugiemu człowiekowi.

Dziękujemy Bogu
za dar tych rekolekcji, a księdzu Jerzemu za pomoc w dobrym ich
przeżyciu.

Siostry Benedyktynki
Misjonarki z Ukrainy

Za: www.sercanie.pl.