Benedykt XVI do mniszek dominikańskich: jesteście w sercu Kościoła

benedykt16.png Benedykt XVI zachęcił dominikanki klauzurowe do wdzięczności za powołanie do życia mniszego i zaznaczył, że znajduje się ono w centrum życia Kościoła. Papież odwiedził klasztor Matki Bożej Różańcowej na Monte Mario w Rzymie i odmówił z siostrami południową modlitwę godzin.

Spotykając się ze wspólnotą mniszek papież podkreślił znaczenie ich
modlitwy chórowej, której szczytem jest codzienna Eucharystia.
Stwierdził, że w "ten sposób owocna staje się ich konsekracja Bogu w
ciszy i ukryciu, nie tylko w wymiarze osobistego oczyszczenia i
uświęcenia, ale także w odniesieniu do apostolatu wstawiennictwa za cały
Kościół". „Znając dobrze skuteczność modlitwy, każdego dnia
doświadczacie jak wiele łask uświęcenia może ona wyjednać Kościołowi” –
powiedział Ojciec Święty.

Benedykt XVI zachęcił siostry do
wdzięczności za powołanie monastyczne, oznaczające "całkowitą
przynależność do Chrystusa". „Forma życia kontemplacyjnego, którą
otrzymałyście z rąk świętego Dominika na sposób klauzurowy, umieszcza
was, jako żywe i niezbędne członki w sercu Mistycznego Ciała Pana,
którym jest Kościół; i tak jak serce pobudza krew do krążenia i
podtrzymuje życie całego ciała, tak wasze życie ukryte z Chrystusem,
przeniknięte pracą i modlitwą, przyczynia się do utrzymania Kościoła,
narzędzia zbawienia dla każdego człowieka, którego Bóg odkupił swoją
krwią” – stwierdził papież.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie
modlitwy sióstr, przedstawiających Bogu potrzeby duchowe i materialne
wielu osób przeżywających trudności, czy też ludzi, którzy oddalili się
od Chrystusa. Zachęcił je do kierowania się we wszystkim "pragnieniem
umiłowania Boga, który jest celem ich życia". „Z tego względu
wybrałyście życie w ukryciu i wyrzeczenia się dóbr doczesnych: by
pragnąć nade wszystko tego dobra, które nie ma sobie równych, owej
drogocennej perły, która warta jest wyrzeczenia się wszelkich innych
dóbr, by mieć ją na wieki” – powiedział papież.

Benedykt XVI
zachęcił siostry, by każdego dnia wypowiadały swoje „tak” wobec Bożych
planów, z tą samą pokorą z jaką swoje „tak” wypowiedziała Najświętsza
Dziewica. „Niech Ta, która w milczeniu przyjęła Słowo Boże, prowadzi was
w waszej codziennej dziewiczej konsekracji, abyście mogły doświadczyć w
ukryciu głębokiej bliskości, jaką Ona sama przeżywała z Jezusem” –
stwierdził Ojciec Święty.

Za: www.dominikanie.pl.