Benedykt XVI: Radość na przykładzie św. Franciszka

100129b.png "Franciszek z Asyżu był wielkim świętym i człowiekiem radosnym" – powiedział Benedykt XVI w środowej katechezie do ok. 5 tys. pielgrzymów z całego świata, zgromadzonych w Auli Pawła VI. "W istocie – podkreślił Papież – między świętością i radością istnieje głęboka i nierozerwalna więź. Patrząc na Franciszka widzimy, że prawdziwą receptą na szczęście jest świętość i bliskość z Bogiem".

Franciszek
urodził się w Asyżu końcem roku 1181 lub na początku 1182, w bogatej,
kupieckiej rodzinie. W wieku dwudziestu lat porzuca beztroskie życie i
zostaje pustelnikiem. Odkrywa jednak, że jego powołaniem jest żyć w
ubóstwie i głosić Ewangelię. Udaje się do Rzymu, aby przedstawić
papieżowi Innocentemu III projekt nowej formy życia chrześcijańskiego.
Szybko pojawiają się naśladowcy, którzy tworzą nieopodal Asyżu, przy
kaplicy zwanej Porcjunkula pierwszą wspólnotę.

Benedykt XVI omówił różne aspekty duchowości franciszkańskiej. Przypominając między innymi, że w 1219 r. Franciszek udał się do Egiptu, by głosić Ewangelię tamtejszemu sułtanowi.

"Pragnę zwrócić uwagę na ten epizod z życia św. Franciszka,
ponieważ jest on dziś niezwykle aktualny – powiedział Ojciec Święty. –
"W epoce, w której trwała walka między chrześcijaństwem i islamem,
Franciszek, uzbrojony wyłącznie w swą wiarę i łagodność, skutecznie
szedł po drodze dialogu. Kroniki podają, że sułtan muzułmański przyjął
go ochoczo i serdecznie. Jest to wzór, którym również dziś powinny się
inspirować relacje między chrześcijanami i muzułmanami, krzewiąc dialog
w prawdzie, wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu" – mówił Benedykt XVI.

O Biedaczynie z Asyżu Benedykt XVI mówił również do pielgrzymów z Polski. "Wpatrzeni w postać świętego Franciszka,
uczmy się od niego ewangelicznej prostoty i radości, miłości dla ludzi
i poszanowania dzieł stworzenia, głębokiej modlitwy i dążenia do
świętości. Bądźmy ludźmi pokoju i nieśmy innym prawdziwe szczęście,
które odnajdujemy w Bogu. Niech Jego błogosławieństwo stale wam
towarzyszy".

rv / red.

Za: www.franciszkanie.pl.