Benedyktyni: ojciec Leon Knabit odznaczony

091226a.png Ojciec Leon Knabit otrzyma Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Na wniosek Senatora RP Tadeusza Skorupy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 23 grudnia 2009 r. w uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży, nadał Ojcu Leonowi Knabitowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta to jedno z
najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, nadawane za wybitne
osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki,
gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby
państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.
Ustanowione ustawą z dnia 4 lutego 1921.