Home WiadomościArchiwum Biskup Andrzej Dzięga nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim

Biskup Andrzej Dzięga nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim

Redakcja

Benedykt XVI mianował nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim dotychczasowego biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgę. Tym samym Ojciec Święty przyjął złożoną w zeszłym roku rezygnację abp. Zygmunta Kamińskiego, który osiągnął wiek emerytalny.
O decyzjach Papieża poinformował w południe w specjalnym komunikacie abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

W związku z ukończeniem 75 lat, abp Zygmunt Kamiński złożył w zeszłym roku na ręce Benedykta XVI rezygnację z urzędu metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Papież nie przyjął jej, przedłużając pełnienie posługi abp. Kamińskiego do czasu mianowania następcy (zgodnie z formułą "nunc pro tunc").

21 lutego br. Papież mianował nowym arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim bp. Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego ordynariusza sandomierskiego. Przyjął tym samym rezygnację abp. Zygmunta Kamińskiego z posługi pastoralnej, złożoną zgodnie z prawem kanonicznym. Papieska nominacja ogłoszona została dzień przed 76. rocznicą urodzin dotychczasowego metropolity.

Bp Andrzej Dzięga od 2002 r. jest biskupem sandomierskim. W Episkopacie Polski pełni szereg odpowiedzialnych funkcji m.in. przewodniczy Radzie Prawnej, jest członkiem zarówno Rady Stałej KEP, jak i Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Wykłada też prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Katolickim, którego jest profesorem.

W Konferencji Episkopatu Polski, oprócz wymienionych już funkcji, bp Dzięga uczestniczy w pracach Rady ds. Rodziny – jest specjalistą z dziedziny prawa rodzinnego. Nadto jest członkiem Komisji Rewizyjnej Konferencji Episkopatu Polski i członkiem Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Wcześniej pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącącego Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. W tym czasie zainicjował pielgrzymkę osób konsekrowanych na Święty Krzyż. Jest także członkiem Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

Bp Andrzej Dzięga ma 57 lat. Urodził się w Radzyniu Podlaskim (diecezja siedlecka). W 1971 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Mazura przyjął 11 czerwca 1977. Pracował najpierw jako wikariusz w parafii w Malowej Górze (1977-78), a później w Radoryżu (1978-82). W tym czasie ukończył dwuletnie Studium Pastoralne na KUL, a w roku 1982 rozpoczął tam studia z zakresu prawa kanonicznego.

W 1987 roku został notariuszem Sądu Biskupiego Siedleckiego. W roku 1988 uzyskał doktorat nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Od 1989 roku wykładał na Wydziale Prawa i Nauk Prawnych KUL. W tym samym czasie został sędzią Sądu Biskupiego Siedleckiego.

Oprócz pracy w KUL, w latach 1989-1991 był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich, w latach 1992-1995 był kanclerzem Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego, w latach 1993-2002 był wikariuszem sądowym Biskupa Drohiczyńskiego, w latach 1994-1997 był ponadto promotorem I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej.

W 1995 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Został kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego, a w 1999 roku został wybrany dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (funkcję tę pełnił do października 2003 roku).

Z nominacji papieża Jana Pawła II został 7 października 2002 r. biskupem sandomierskim; sakrę biskupią przyjął 24 listopada tegoż roku. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim 21 lutego 2009 roku.

Biuro Prasowe KEP

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda