Biskup Štumpf, salezjanin, biskupem Murskiej Soboty

091202g.png W sobotę, 28 listopada, Benedykt XVI mianował bpa Petera Štumpfa, salezjanina, dotychczasowego biskupa tytularnego Musti w Numidii i pomocniczego w Mariborze, nowym biskupem Murskiej Soboty (Słowenia).

Bp Peter Štumpf, urodzony 28 czerwca 1962 r. w Beltinci, skończył
nowicjat w Zelimlje, składając pierwsze śluby 9 sierpnia 1980 r. Po
studiach teologicznych w Międzynarodowym Instytucie Salezjańskim w
Turynie-Crocetta przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1990 roku.

Pełniąc funkcję proboszcza w Ig, Sevnica, Mariborze i Veržej, bp Štumpf
otrzymał doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym w Lublanie w 2002
roku, a następnie był proboszczem w miejscowości Rakovnik oraz
Dziekanem w Lublanie.

24 maja 2006 r. został mianowany tytularnym biskupem Musti w Numidii i
pomocniczym w Mariborze, przyjmując sakrę biskupią 10 września tego
samego roku.

Za: www.salezjanie.pl.