Błogosławiony Józef Tous y Soler

100420c.png W dniu 25 kwietnia br. kapucyni z Katalonii i siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek NMP Matki Bożego Pasterza świętują w Barcelonie beatyfikację współbrata José Tous y Soler. Cały Zakon świętuje wraz z nimi i dołącza się do dziękczynienia Bogu za ten szczególny moment łaski ciesząc się z zaliczenia nowego błogosławionego w liczny poczet świętych i błogosławionych kapucyńskich.

Czytając fragmenty biografii jawi się przed nami
świetlana postać kapucyna, który z powodu sytuacji politycznej i
społecznej swojego czasu, był zmuszony do życia poza braterską
wspólnotą.

Czytaj całość: List ogólny nr 6 Ministra generalnego br. Mauro Jöhri OFMCap

Za: Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.