Trzebinia: Osiemdziesiąt lat minęło

100420d.png W niedzielę 18 kwietnia 2010 roku w Sanktuarium MB Fatimskiej w Trzebini Siostry Betanki pracujące w miejscowej wspólnocie zakonnej i parafialnej obchodziły osiemdziesiątą rocznicę założenia swojego zgromadzenia. Na Mszy Św. o godz. 11.30, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa SDS dziękowano Bogu za Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej i jego posługę w Trzebini oraz modlono się o nowe powołania do zgromadzenia.

Kaznodzieja w niezwykle precyzyjny
sposób przybliżył wiernym charyzmat Sióstr Betanek. Mszę św.
koncelebrowali także kustosz sanktuarium ks. Piotr Żydek SDS, który
złożył siostrom życzenia i  dziękował w imieniu wspólnoty za ich pracę,
ks. Tadeusz Sołtys SDS, ks. Jan Karwath SDS, ks. Tadeusz Wróblewski SDS,
ks. Leszek Skaliński SDS i prefekt salwatoriańskiego seminarium ks.
Ireneusz Kiełbasa SDS.

/PŻ/

Za: www.sds.pl.


 Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej  zostało
powołane do życia dokładnie w dniu 17 kwietnia 1930 roku w Trzebini
przez Sługę Bożego Ks. Czesława Józefa Małysiaka SDS. Zostały powołane
do pomocy kapłanom w pracach parafialnych. W sposób szczególny modlą się
za kapłanów i otaczają ich duchową opieką. Zgromadzenie liczy dzisiaj
86 sióstr, które pracują na 13 placówkach w Polsce: (Lublin – 3
placówki, Świdnik, Opole Lubelskie, Gdańsk – 2 placówki, Warszawa,
Poznań, Barlinek, Gubin, Cychry i Trzebinia) oraz na placówkach za
granicą: Austria, Niemcy, Dania, Włochy – 2 placówki). Siostry Betanki
pracują min. w parafiach, żłobkach, w szkołach, przedszkolach,
instytucjach kościelnych, domach biskupich i domach pogodnej starości.
Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej  od dnia 4 lutego 1999 roku
prowadzi dzieło o nazwie Betańska Misja Wspierania Kapłanów(BMWK).
Zadaniem Misji jest formacja  ludzi świeckich w duchu charyzmatu
zgromadzenia, do głębszego poznania wielkości kapłaństwa i roztaczania
jak najszerszego kręgu modlitewnego nad duchowieństwem. BMWK liczy
obecnie 6570 osób modlących się za kapłanów.

Za: www.betanki.pl.