Bp Kruszyłowicz: Czas łaski, darowania i przebaczenia

100414e.png W Święto Bożego Miłosierdzia franciszkanie, obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa spotkali się w Łodzi-Łagiewnikach na wspólnym dziękczynieniu. Byli z nimi ich prowincjałowie.
Jeden z nich, o. bp Błażej M. Kruszyłowicz ze Szczecina, który przewodniczył mszy św. mówił, że jubileusz to "czas łaski, darowania i przebaczenia".
Wyżsi przełożeni z Krakowa, Warszawy i Gdańska dziękowali jubilatom za ich ofiarną kapłańską posługę i życzyli błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.

"Niech Niepokalana Dziewica Maryja, seraficki ojciec
Franciszek
wraz ze św.
Maksymilianem
oraz patronem Roku Kapłańskiego św. Janem Marią
Vianney’em
wypraszają obfite łaski u Jezusa Jedynego Kapłana,
którego służbie 50 lat czcigodni ojcowie poświęcili" – podpisali pod
wspólnym listem gratulacyjnym.

W świątyni w ich imieniu przemawiał gospodarz miejsca, prowincjał warszawski o.
Mirosław Bartos OFMConv
. Dziękował za ich "służbę dla Kościoła,
zakonu, prowincji. Za służbę drugiemu człowiekowi. Za służbę biskupa,
asystenta generalnego, wikariusza generalnego, za służby prowincjalskie,
za służbę gwardianów, proboszczów, katechetów, wychowawczą,
dydaktyczną, kaznodziejów, spowiedników, budowniczych świątyń, a przede
wszystkim za wszystkie sprawowane msze święte. Za niesienie orędzia
miłosierdzia w Polsce i poza granicami Polski. W dalekich krajach
misyjnych i w krajach sąsiednich".

"Jakże ważne są dla naszej wiary świadectwa współczesnych. Myślę, że
takim dla nas świadectwem jesteście Wy, drodzy jubilaci w kapłaństwie.
Pragnę podziękować Wam drodzy jubilaci za przekazywanie dojrzałej wiary"
– kontynuował podziękowania przełożony prowincji.

W imieniu swoim i obecnych (o. Jarosława Zachariasz –
krakowskiego prowincjała
i o. Adama Kalinowskiego –
gdańskiego prowincjała
) życzył, by dalsze lata ojcowie jubilaci
przeżywali w radości i pokoju, aby cieszyli się owocami swej pracy.

"Życzę również dobrego zdrowia, pokoju serca, dużo życzliwości
ludzkiej. Niech ojcowie jubilaci służą dalej Bogu, a w myśl ksiąg
mądrościowych pomagają ludziom radą i życiowym doświadczeniem. Niech
dobry Bóg, Niepokalana, św. Franciszek i św. Maksymilian
pomagają wam w realizowaniu powołania" – dodał.

Do franciszkańskich jubilatów specjalny list wystosował Ojciec Święty
Benedykt XVI. Wyraził w nim uznanie dla ofiarnej służby kapłańskiej
jubilatów w Kościele i życzył "obfitych łask od Chrystusa Dobrego
Pasterza i szczególnej opieki Najświętszej Maryi Niepokalanej".

Bp Kruszyłowicz zauważył, że jubileusz sprzed pięciu lat, jak i
obecny przeżywany jest w cieniu śmierci. "W 2005 roku umierał Jan Paweł
II, a teraz w katastrofie lotniczej zginął prezydent z delegacją udającą
się do Katynia" – przypomniał.

Spośród 33 święconych franciszkanów w 1960 r. w Łodzi i Krakowie,
jubileuszu doczekało 18. W niedzielę 18 kwietnia br. jubileusz
franciszkanie obchodzić będą w Krakowie.

Nowicjaty odbywali w Krakowie i Łodzi Łagiewnikach. Filozofię
studiowali razem w Łodzi (1954-1956), a teologię w Krakowie (1956-1960).
Ze względu na wielką liczbę kleryków w seminarium, ostatni rok studiów
odbyli osobno: warszawscy franciszkanie w Łodzi, krakowscy – w Krakowie.
W tej chwili należą do trzech polskich prowincji franciszkańskich.
Poniżej przedstawiamy krótki rys biograficzny jubilatów.

O. Ludwik Bartoszak z Gniezna,
pełnił funkcje w duszpasterstwie, w tym był proboszczem w
Niepokalanowie, w tej pracy poświęcał się też muzyce (orkiestra dęta).
Obecnie pracuje w Koszalinie (Prow.
gdańska
).

O. Jan Hochołowski, pochodzi z Dębicy, pracował w różnych klasztorach
Prowincji, obecnie wspiera placówkę w Legnicy
w duszpasterstwie (Prow.
krakowska
).

O. Franciszek Mirosław Kramek z Babina, pracuje od kilkudziesięciu
lat jako misjonarz w Brazylii i należy do Prow. św. Maksymiliana w tym
kraju.

Bp Błażej Marian Kruszyłowicz z Gliniszcz, był gwardianem w
Niepokalanowie, wikariuszem Zakonu w Rzymie, a obecnie jest od wielu lat
biskupem pomocniczym w diecezji szczecińskiej.

O. Herman Legut z Wysokiego Mazowieckiego, pracował w duszpasterstwie
w Polsce, a następnie za granicą: w byłym NRD, w RFN, Danii, Austrii, a
obecnie w sanktuarium maryjnym Mariabuchen w Niemczech (Prow.
warszawska
).

O. Lucjan Modrzejewski ze Spaszczyzny Starej, był rektorem NSD w
Niepokalanowie, długie lata spowiednikiem watykańskim, a obecnie
przebywa w klasztorze w Łodzi
Łagiewnikach
(Prow.
warszawska
).

O. Rufin Orecki z Grodna, duszpasterz oazowy w Polsce, misjonarz w
Boliwii i Paragwaju (wydawał w tym kraju "Rycerza Niepokalanej" w języku
hiszpańskim). Przebywa obecnie w Paragwaju (Prow.
krakowaska
).

O. Kordian Orzechowski z Kielc, pracował w duszpasterstwie w Polsce,
obecnie w klasztorze w Łodzi
Łagiewnikach
(Prow.
warszawska
).

O. Mariusz Paczóski z Wańtuch obok Sokołowa Podlaskiego, pracował w
duszpasterstwie w Polsce, był prowincjałem Prowincji warszawskiej przez
kilka kadencji, gwardianem Niepokalanowa, mistrzem nowicjatu,
wikariuszem klasztoru w Asyżu, obecnie od kilku lat jest spowiednikiem
watykańskim (Prow.
warszawska
).

O. Nikodem Powojski z Wysokiego Mazowieckiego, od wielu lat pracuje w
wydawnictwie "Rycerza Niepokalanej" dla Polonii w Santa
Severa
we Włoszech (Prow.
warszawska
).

O. Damian Synowiec z Dąbrówki k. Krakowa, były profesor historii
Kościoła w WSD w Krakowie, długoletni pracownik Watykanu jako spowiednik
w Bazylice św. Piotra oraz w Kongregacji ds. Świętych (Prow.
krakowska
).

O. Albert Szczesiul z Gliniszcz Wielkich k. Sokółki, przełożony
klasztorów, długoletni ojciec duchowny i wykładowca w WSD w Łodzi
Łagiewnikach (Prow.
warszawska
).

O. Florian Szczęch z Lubeni, pracował w duszpasterstwie, nauczał j.
niem. w NSD w Legnicy, pracował w Niemczech (Ratingen,
Ludwigshafen-Oggersheim, Neustadt), brał udział w tworzeniu Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach
, obecnie pracuje w tymże Centrum (Prow.
krakowska
).

O. Euzebiusz Wargulewski z Wysokiego Mazowieckiego, długoletni
misjonarz w Brazylii, Prow. św. Maksymiliana w tym kraju.

O. Eugeniusz Wiraszka, z Markowoli k. Kozienic, budował kościół w
Skarżysku-Kamiennej, pracował m.in. w Zamościu i w innych placówkach w
Polsce, obecnie w Niepokalanowie (Prow.
warszawska
).

O. Gabriel Włodyka z Różanki, pracował m.in. w duszpasterstwie w Krośnie,
obecnie w Jaśle
(Prow.
krakowska
).

O. Leonard Bartnik z Żołyni, pełnił funkcje przełożonego klasztoru i
proboszcza parafii m.in. w Lubomierzu,
obecnie należy do klasztoru w Pieńsku k. Zgorzelca (Prow.
krakowska
).

Jubileuszu nie doczekali: o. Albin Dudek (był prowincjałem Prowincji
krakowskiej oo. Franciszkanów
, Pieńsk +1985), o. Bruno Gancarz
(tłumacz wielu książek z jęz. włoskiego, Limanowa +2007), o. Hubert
Lipiński (były asystent generalny zakonu w Rzymie, Poznań +2009), o.
Krystyn Miękina (Łódź +1988), o. Honoriusz Miś (misjonarz ludowy, Jasło
+2000), o. Paulin Pasternak (student KUL, Jasło +1964), o. Bonifacy
Skorek (Koszalin +1979), o. Zbigniew Wojnar (Mysłowice +2005).

jms / biogr. oprac. o. Florian Szczęch OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl.