Watykan: 30 lat polskiego wydania L’Osservatore Romano

100415b.png W czasie audiencji ogólnej Papież spotkał się m.in. z redakcją polskiego wydania L’Osservatore Romano, które w tym miesiącu obchodzi 30. rocznicę powstania.
„4 kwietnia 1980 r. został opublikowany pierwszy numer polskiego wydania L’Osservatore Romano i w dniu następnym 5 kwietnia w Wielką Sobotę redaktorzy wraz z dyrekcją udali się na audiencję do Jana Pawła II, aby przedstawić mu pismo, które on chciał dla swoich rodaków – powiedział redaktor naczelny pisma, ks. Władysław Gryzło SJ.

Pragnęliśmy żeby po 30 latach przedstawić kolejny numer rocznicowy
obecnemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. Udaliśmy się na spotkanie z
Papieżem i mieliśmy okazję przedstawić odnowioną wersję naszego
miesięcznika. Ojciec Święty ucieszył się z naszej obecności,
pogratulował pracy i przeglądając stronicę naszego pisma stwierdził, że
język polski jest trudny. Na to odpowiedział w naszym imieniu redaktor
naczelny prof. Giovanni Maria Vian, że ma Ojciec Święty świetny akcent.
Myśmy potwierdzali, rzeczywiście, bo przed chwilą właśnie Ojciec Święty
przemawiał tradycyjnie po polsku i nasz język wciąż jest tu w Watykanie
słyszany. Także bardzo jesteśmy wdzięczni za tę możliwość obchodzenia
nie jubileuszu, ale spotkania z Następcą Świętego Piotra, którego
nauczanie, jego dokumenty, jak i dokumenty Stolicy Apostolskiej
zamieszczamy w polskim wydaniu dla naszych rodaków” – mówił Radiu
Watykańskiemu polski jezuita.

Do redaktora naczelnego
watykańskiego pisma telegram gratulacyjny skierował sekretarz stanu,
kard. Tarcisio Bertone.Watykan, 2 kwietnia 2010 r.

Czcigodny
Księże Redaktorze,

Niebawem minie trzydzieści lat od dnia, w
którym ukazał się pierwszy numer polskiego wydania L’Osservatore
Romano
. Z tej okazji, w imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI,
pragnę złożyć Redakcji Polskiej gratulacje i podziękować za wytrwałe i
solidne przekazywanie polskim czytelnikom papieskiego nauczania,
dokumentów Stolicy Apostolskiej oraz informacji z życia Kościoła w
świecie.

Polskie wydanie L’Osservatore Romano zrodziło się wraz
pontyfikatem Papieża Jana Pawła II, który – jak pisał przed pięciu laty –
po wyborze na Stolicę Apostolską pragnął przybliżyć swój naród i narody
słowiańskie do serca Kościoła powszechnego. Chciał także, aby słowo
Boże, które starał się głosić Kościołowi i światu, docierało w jego
ojczystym języku do Rodaków w kraju i rozsianych po całym świecie (por.
List z 13.03.2005 r.). Kolejni Redaktorzy i Pracownicy Redakcji Polskiej
wiernie wychodzili naprzeciw temu pragnieniu Papieża. Odpowiedzialnie i
kompetentnie przygotowywali kolejne numery, które stanowią dziś cenną
dokumentację tego wielkiego pontyfikatu.

Ojciec Święty Benedykt
XVI wyraża wdzięczność, że to dzieło jest kontynuowane z takim samym
zaangażowaniem i troską, by papieskie przesłanie docierało do Polaków w
tłumaczeniach wiernych i pięknych. Życzy, aby ten trud przynosił obfite
owoce w życiu poszczególnych wiernych i całego Kościoła w Polsce.

Jego Świątobliwość zapewnia o swej pamięci w modlitwie, Bogu poleca
Księdza Redaktora, Redakcję, Współpracowników i Czytelników, i z serca
udziela wszystkim swojego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Oddany w
Panu

Tarcisio Kard. Bertone

Sekretarz Stanu

____________________________

Przewielebny
Ksiądz

Ks. Władysław GRYZŁO SJ

Redaktor polskiego wydania

L’Osservatore
Romano

Città del Vaticano

kb, se/rv

Za: Radio Watykańskie.