Bracia Mniejsi: 8. tom Polskiej bibliografii franciszkańskiej

Ukazał się kolejny, ósmy tom „Polskiej bibliografii franciszkańskiej", który obejmuje piśmiennictwo z roku 2002 wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie, opracowany przez o. Rolanda Prejsa OFMCap. Jest to zarazem 14 tom serii pt. „Biblioteka Studiów Franciszkańskich" wydawanej przez Prowincję św. Franciszka z Asyżu pod redakcją o. Salezego Tomczaka OFM.

 
W bibliografii zostało zarejestrowanych 2088 pozycji książkowych i artykułów. Jest to niezwykle cenna publikacja, ukazująca osiągnięcia polskiego piśmiennictwa franciszkańskiego. „Polska bibliografia franciszkańska" jest niezastąpionym źródłem informacji dla wszystkich, którzy zajmują się problematyką szeroko rozumianego franciszkanizmu. Powinna się ona znajdować we wszystkich bibliotekach klasztornych, a szczególnie w podręcznych zbiorach braci, którzy ex professo zajmują się zagadnieniami ruchu franciszkańskiego.

Salezy Tomczak OFM