Bracia Mniejsi: Nuncjusz apostolski w Górze Św. Anny

Sanktuarium św. Anny w diecezji opolskiej, prowadzone od wieków przez zakon braci mniejszych, gościło w swojej historii wielu notabli i hierarchów Kościoła. Przybywali do niego z różnych motywów i w rozmaitych okolicznościach, a ich pobyt w mniejszym czy większym stopniu miał charakter pielgrzymkowy.  W roku 1920 nawiedził sanktuarium ks. abp Ambrogio Achille Ratti, nuncjusz apostolski w Polsce, a później papież Pius XI. Błogosławiony Jan Paweł II, papież "z Krakowa, pod Górą Św. Anny" – jak sam żartobliwie mówił – był tu w roku 1983. Krótko po nim sanktuarium odwiedził ks. kard. Joseph Ratzinger, prefekt kongregacji doktryny wiary z Rzymu, dzisiejszy papież Benedykt XVI.

Wieczorem, 10 IX 2011, do tego sanktuarium przybył ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Wziął on udział w tradycyjnie odprawianym na Górze Św. Anny „Nabożeństwie ze świecami”, należącym programowo do obchodów kalwaryjskich z okazji odpustu Podwyższenia Krzyża świętego. Towarzyszyli mu księża biskupi diecezji opolskiej i gliwickiej, minister prowincjalny franciszkanów, gwardian klasztoru i kustosz sanktuarium, księża i klerycy diecezjalni i zakonni, siostry zakonne i, jak zwykle w tym miejscu pielgrzymkowym, liczni świeccy uczestnicy obchodów kalwaryjskich.

W okolicznościowym kazaniu nuncjusz apostolski wspomniał o kulcie św. Anny w jego rodzinnych włoskich stronach, wysoko w Alpach, na pograniczu Włoch i Francji. Przybywa więc do sanktuarium na Opolszczyźnie z uczuciem czci do św. Anny, której pamięć nosi w sobie od dawna. W zasadniczej części kazania wskazał na Krzyż Chrystusa, który w myśl cytowanego wiersza C. K. Norwida "stał się nam bramą" – do zbawienia. Ten motyw wiązał się z treścią obchodów kalwaryjskich, które we wrześniu trwają trzy dni, a są wspomnieniem tajemnicy Podwyższenia Krzyża.

Tegoroczne "Nabożeństwo ze świecami" miało charakter powołaniowy, a główną myśl do refleksji dostarczył fragment Ewangelii św. Marka (5, 27-28). Z kolei plastyczną inspiracją stał się obraz o powołaniu celnika Mateusza, autorstwa Hendricka ter Brugghena, holenderskiego ucznia Michelangelo Caravaggia. W obu diecezjach: opolskiej i gliwickiej – program duszpasterski przewiduje wzrost modlitwy o powołania i refleksji nad tajemnicą kapłaństwa i życia zakonnego. Z tej racji w tych diecezjach rok pastoralny został ogłoszony "Rokiem Powołań".

Za: www.franciszkanie.com.