Brodnica: album i płyta na 800-lecie zakonu

Wydawnictwo albumowe i płyta z utworami o św. Franciszku z Asyżu – to najnowsze inicjatywy, którymi brodniccy franciszkanie upamiętnią 800-lecie powstania zakonu.

800. rocznica istnienia franciszkanów przypada w 2009 roku. Zakonnicy rozpoczęli już roczne obchody jubileuszowe, 29 listopada w liturgiczne święto wszystkich świętych zakonu. Z tej okazji brodniccy franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych, należący do poznańskiej Prowincji św. Franciszka z Asyżu, wydali album książkowy i płytę z utworami o asyskim Biedaczynie.

Współautorem albumu pt. "Pokój i dobro, czyli osiem wieków w duchu radości i pokory świętego Franciszka z Asyżu" jest wieloletni misjonarz ludowy o. Łukasz Rosiak OFM. Książkę wydano przy pomocy Księgarni św. Jacka w Katowicach. Do książki dołączona jest płyta z utworami o św. Franciszku, które wykonuje znany zespół "Gang Marcela" oraz zaproszeni artyści.

Intencją franciszkanów było przybliżenie Świętego z Asyżu, którego postać i sposób życia ciągle fascynuje ludzi różnych epok i religii. Nie zdewaluowało się również to, czego nauczał o stworzeniu, ludziach i o Bogu.

Zakon franciszkanów powstał w 1209 roku we Włoszech, założył go św. Franciszek z Asyżu (1182-1226). Pierwszy klasztor w Polsce wzniesiono już 10 lat po śmierci Biedaczyny we Wrocławiu (1236), kolejny w Krakowie (1237).

W październiku przyszłego roku odbędą się światowe uroczystości jubileuszowe we Włoszech oraz ogólnopolskie – w Krakowie.

za: www.franciszkanie.pl