Paulini mają nowych konfratrów

Dwóch naukowców związanych z historią Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika zostało dziś włączonych do grona paulińskiej konfraterni. Wyróżnienie otrzymał dr Elmar Kuhn z Niemiec i dr hab. Remigusz Pośpiech muzykolog.

Dr Kuhn zebrał i skatalogował wszystkie dostępne materiały archiwalne na temat paulinów niemieckich do czasu sekularyzacji. Dr Pośpiech jest muzykologiem, m.in. przewodniczącym Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów.

Konfraternia to nieformalne stowarzyszenie dobrodziejów i przyjaciół Zakonu, które swymi początkami sięga XIV w. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi, paulini mogą pełniej realizować swoje posłannictwo w Kościele.

Uroczystość odbyła się podczas porannej Mszy św., której przewodniczył o. Izydor Matuszewski, przełożony generalny Zakonu Paulinów. Uzasadniając wręczenie dyplomu dr Elmarowi Kuhn, o. Generał podkreślił, jego wieloletnią pracę nad badaniami historycznymi na terenie krajów języka niemieckiego.

Dr Kuhn zebrał i skatalogował wszystkie dostępne materiały archiwalne na temat paulinów niemieckich do czasu sekularyzacji. Do tej pory opublikował już około 16 różnych pozycji naukowych zarówno książkowych, jak i liczne artykuły w czasopismach specjalistycznych, kościelnych, jak i w miejscowej prasie. Jest częstym gościem na Jasnej Górze. Należy do kręgu Rycerzy Jasnogórskiej Bogarodzicy. Jest zarówno człowiekiem wielkiego oddania Zakonowi, jak i głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem, czcicielem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Wyrażając wdzięczność Zakonowi dr Kuhn zobowiązał się do dalszego głębszego jeszcze poznawania paulińskiego dziedzictwa. „Pochodzę z regionu, w pobliżu którego znajdował się stary klasztor pauliński i to było dla mnie pierwszym powodem, żeby zająć się bliżej historią paulinów. Teraz będę się starał, aby bardziej wchodzić w duchowość i dziedzictwo Zakonu, żeby być jeszcze pełniej z nim związanym”, powiedział nowy konfrater.

Dr hab. Remigiusz Pośpiech jest muzykologiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetów Opolskiego i Wrocławskiego oraz przewodniczącym Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów.

„Teraz będę musiał jeszcze bardziej zintensyfikować moje prace związane z badaniem kultury muzycznej ojców paulinów. Robię to z radością i pasją, więc będzie to kontynuacja tego, co robiłem, ale w jeszcze większej więzi ze wspólnotą paulińską” – powiedział prof. Pośpiech.

Przedstawiając sylwetkę nowego konfratra, o. Generał podkreślił, że jest on szczególnie przywiązany do sanktuarium jasnogórskiego. Dowodem tego jest dorobek naukowy, w którym źródłowe i analityczne opracowania zbiorów muzycznych Jasnej Góry zajmują poczesne miejsce.

O. Matuszewski przypomniał, że dzięki wytrwałej pracy prof. Pośpiecha dokonano 43 nagrań płytowych CD oraz wydano w koedukacji z Państwowym Wydawnictwem Muzycznym 7 zeszytów z krytycznymi opracowaniami utworów kompozytorów jasnogórskich.

Prof. Pośpiech należy do grona współzałożycieli Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2002 r. jest konsultorem ds. muzyki kościelnej w Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, od 2003 r. przewodniczącym Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów przy Stowarzyszeniu „Kapela Jasnogórska”.

Jest również członkiem innych stowarzyszeń naukowych, m.in.: Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. W roku 2007 otrzymał „Srebrną Piszczałkę”, nagrodę Prymasa Polski „za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce”.

Na Jasnej Górze drugi dzień odbywa się dziś Międzynarodowa Sesja „Paulini w służbie Kościoła i wielu Narodów” zorganizowana w ramach obchodów 700-tnej rocznicy zatwierdzenia Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika przez Stolicę Apostolską.

Dzisiejszy dzień sesji poświęcony jest działalności duszpasterskiej i społecznej paulinów, ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia kultu maryjnego.

za: www.niedziela.pl