‚Camerata’ wyróżniona

091027c.jpg Jasnogórski Zespół Wokalny „Camerata” pod dyr. Jarosława Jasiury zdobył nagrodę Burmistrza dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawa Tomasza Kucharskiego podczas Ogólnopolskiego Konkurs Chórów Kościelnych „Caecilianum”. Konkurs odbył się w Warszawie w sobotę, 24 października.
„Dla mnie to jest ogromna satysfakcja, ponieważ zawsze kiedy przyjeżdża się z nagrodą, to dla dyrygenta jest sygnał ‘dobrze pan pracuje, w dobrym kierunku pan prowadzi zespół’ – mówił Jarosław Jasiur.

„Śpiew liturgiczny, śpiew kościelny to ogromna skarbnica piękna. Myślę,
że przez to piękno można bardzo pięknie dojść do wiary i do bliskości
Pana Boga. Życzyłbym sobie, żeby to piękno stało się nie czymś
powszednim, ale by stało się czymś naturalnym w naszym otoczeniu, żeby
ono nas kształtowało. To było by najważniejsze, by przez piękno
liturgii kształtować nasze serca i umysły” – podkreśla dyrygent.

„Pragnę dzisiaj złożyć serdeczne gratulacje i uznanie dla dyrygenta
i tego zespołu oraz innych zespołów jasnogórskich, którzy śpiewają na
chwałę Boga i Matki Najświętszej” – mówił o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych.

W skład jury konkursu weszli: ks. prof. Andrzej Filaber – Warszawa,
prof. Józef Świder – Katowice, prof. Leszek Bajon – Poznań, ks. prof.
Kazimierz Szymonik – Warszawa, prof. Jerzy Kurcz – Kraków, prof.
Mariusz Kończal – Bydgoszcz, sekretarz jury – Hanna Pulit.

Konkurs organizowany jest od 2001 roku przez Związek Chórów
Kościelnych CAECILIANUM – jeden z dwóch największych związków
zrzeszających chóry kościelne. W konkursach CAECILIANUM biorą udział
zespoły amatorskie. Są to najlepsze chóry parafialne z całej Polski
wybrane, spośród kilkudziesięciu, we wstępnych eliminacjach.


Przesłuchania konkursowe składają się z serii krótkich koncertów,
podczas których chóry a cappella wykonują przygotowane utwory. Zespoły
sięgają po repertuar z różnych epok: muzyka dawna, chorały oraz
kompozycje oparte na motywach chorału gregoriańskiego sąsiadują z
muzyką współczesną. Pośród prezentowanych kompozycji pojawia się wiele
perełek muzyki chóralnej. Wykonywane są dzieła wielkich kompozytorów
polskich i europejskich: Gorczyckiego, Bacha, Haendla, Mozarta czy
Brucknera. Celem konkursu jest nie tylko prezentacja najpiękniejszych
utworów. Jury złożone z profesorów wyższych uczelni muzycznych i
wybitnych znawców muzyki chóralnej kładzie duży nacisk na interpretację
i poziom wykonania. Konkurs promuje dobrą muzykę i profesjonalne
wykonania. Wskazując i nagradzając najlepszych stara się obalić
przekonanie o niskim poziomie chórów kościelnych.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ mś