Chrystusowcy: Odznaczenie Sybiraka w domu Towarzystwa w Huddersfield

100205b2.png W niedzielę 17 stycznia br. pan konsul Szymon Białek z Konsulatu
Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej z Manchesteru przybył do Domu
Opieki „Jasna Góra” w Huddersfield, aby odznaczyć rezydenta tego domu
p. Piotra Wawiórkę krzyżem Sybiraków. Była to pierwsza wizyta
przedstawiciela Konsulatu w naszym domu, który został otwarty 10 lat
temu i spełnia bardzo ważną misję na rzecz naszych starszych rodaków.
Dom jest własnością Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Obecnie kapelanem jest ks. Jan Wojczyński SChr, a pracują w nim Siotry
Albertynki z prowincji poznańskiej oraz osoby świeckie.

Pan Piotr Wawiórko zamieszkał w domu „Jasna Góra” w marcu ubiegłego
roku ze względu na konieczność pełnej opieki. Pan Piotr (ur. 1923 r.),
w lutym 1940 r. został wywieziony z rodziną na Syberię. Dzięki
generałowi Andersowi wydostał się z nieludzkiej ziemi i przerzucony do
Szkocji, został wcielony do Brygady Spadochronowej dowodzonej przez
generała Sosabowskiego.
 
100205b1.png
 
Był jednym z tych spadochroniarzy, którzy w
sierpniu 1944 r. zostali zrzuceni pod Arnhem. Z dumą pokazywał panu
konsulowi książkę w języku angielskim pod tytułem: „POLES APART THE
POLISH AIRBORNE AT THE BATTLE OF ARNHEM”, napisanej przez George’a
Cholewińskiego. Jest w niej fotografia pana Piotra i opis dramatycznych
przeżyć jego i kolegów na linii frontu. Panu Piotrowi gratulujemy
odznaczenia. Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.tchr.org.