Na świecie: Życie konsekrowane kobiet

100205c1.png Złośliwi mówią, że nawet papież nie wie ile jest żeńskich zgromadzeń zakonnych na świecie? Okazuje się, że nie jest tak do końca, choć może być w tym i trochę prawdy. Z okazji obchodzonego dwa dni temu Światowego Dnia Życia Konsekrowanego publikujemy niektóre dane statystyczne, odnoszące się do żeńskich zgromadzeń zakonnych.
Według biuletynu wydawanego przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych wynika, że na świecie jest około 2 tys. żeńskich zgromadzeń na prawie papieskim bądź diecezjalnym.

Autoka tego opracowania s. Ewa Bońkowska USJK powołuje się na
najnowszy rocznik statystyczny Kościoła powszechnego z roku 2003 r.

Skąd
więc ta przybliżona liczba zgromadzeń? Oprócz dokładnie 1.970, które
należą do Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych, powołanej na
życzenie papieża Pawła VI, "trzeba dodać, że istnieje wiele wspólnot na
prawie diecezjalnym lub dopiero tworzących się, których podane liczby
nie zawierają" – pisze s. Bońkowska.
Pod
względem liczby zgromadzeń żeńskich Europa wiedzie prym. Ze Starego
Kontynentu pochodzi 1.111 zgromadzeń i zakonów żeńskich, pozostałe: z
Azji – 160, z Afryki – 143, z Ameryki – 507 i 53 z Oceanii.

Obecnie w Europie jest 338.688 sióstr – najwięcej na świecie.
Jednocześnie nasz kontynent (przede wszystkim Zachód) dotyka największy
spadek powołań – o 169.287 sióstr na przestrzeni 20 ostatnich lat (z
507 tys. w 1983 do 338 tys. w 2003). Natomiast na Wschodzie Europy
(Białoruś, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Ukraina) nastąpił w ostatnich
latach stopniowy wzrost powołań, a np. w Albanii liczba sióstr prawie
się podwoiła (z 281 do 428).

Spadek
liczby powołań widoczny jest również w Australii i Oceanii (w 2003 r.
10 tys. sióstr) oraz w Ameryce Północnej (93 tys.). W Ameryce
Południowej i Centralnej liczba sióstr (130 tys.) pozostaje na stałym
poziomie, choć w niektórych krajach (Meksyk, Paragwaj, Peru, Gwatemala
i Dominikana) obserwuje się tendencję wzrostową.
 
100205c2.png

Największe nadzieje siostry zakonne wiążą z Azją. Na tym kontynencie
bowiem widać wyraźny wzrost zainteresowania życiem zakonnym (jeszcze w
1989 r. było tu niewiele ponad 90 tys. sióstr, w 2003 r. było już
prawie 150 tys.). Do krajów z największą i stale rosnącą liczbą sióstr
należą: Indie (ponad 87 tys.), Filipiny (ponad 12 tys.) i Wietnam (11.5
tys.).

Spadek
powołań odczuwany jest nawet w Polsce, choć nie tak drastycznie jak w
Europie Zachodniej (o 1727 w ciągu dwudziestu lat). Według ostatnich
danych mamy w naszym kraju 100 żeńskich zgromadzeń czynnych (21.158) i
14 zakonów klauzurowych (1.410) oraz około 50 rodzin zakonnych
przybyłych w ostatnim czasie z Europy Zachodniej, Ameryki i Japonii, z
liczbą około 350 sióstr. 2.347 polskich sióstr pracuje poza granicami
kraju: 514 na misjach, 481 w byłym Związku Radzieckim i 1352 w innych
krajach.

Na koniec warto dodać, że jedną z najmłodszych form życia
konsekrowanego w Kościele katolickim są instytuty świeckie. Jest to
wspólnota osób, które żyją w zwykłych warunkach życia świeckiego,
pracują w różnych zawodach, a równocześnie realizują swoje powołanie
poprzez śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Instytuty świeckie,
choć nie są instytutami zakonnymi, podejmują prawdziwą i pełną profesję
rad ewangelicznych w świecie, uznaną przez Kościół. Istnienie takich
wspólnot zaaprobował papież Pius XII, ogłaszając Konstytucję Apostolską
"Provida Mater Ecclesia" (2 II 1947 r). Obecnie w Polsce istnieje około
dwadzieścia sześć instytutów świeckich.

jms / red.

Za: www.franciszkanie.pl.