Chrystusowcy: Uroczystości w San Diego (USA)

100118d.png W dniu 10 stycznia 2010 r. Polska Misja św. Maksymiliana Kolbe w San Diego, której proboszczem jest ks. Jerzy Frydrych SChr gościła ordynariusza diecezji San Diego bpa Roberta Brom oraz przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego i prowincjała prowincji północnoamerykańskiej chrystusowców ks. Pawła Bandurskiego. Wizyta miała miejsce w związku z zakończeniem prac przy budowie plebani i odnowieniu sali parafialnej.

Ks. Biskup po uroczystej Mszy Św. pobłogosławił nową plebanię
wybudowaną po 14 latach od czasu zakupienia kościoła dla wspólnoty
polskiej w 1995 r. oraz odnowioną salę parafialną im. Jana Pawła II.
Dostojni goście wzięli następnie udział w świątecznym obiedzie w sali
parafialnej. Dla ks. Generała dodatkowym tytułem wizyty była kanoniczna
wizytacja tej placówki Towarzystwa. Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.tchr.org.