XXI Zebranie Prowincjalne Warszawskiej Prowincji Księży Pallotynów

100118a.png Jak ożywiać wiarę i rozpalać miłość w świecie, który się zmienia? – nad odpowiedzią na to zasadnicze pytanie będą się zastanawiać w dniach 25-30 stycznia br. pallotyni warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla podczas Zebrania Prowincjalnego, zwanego również Kapitułą Prowincjalną.
Na miejsce planowanego Zebrania wybrano pallotyński Dom Macierzysty na Kopcu w Wadowicach, dla uczczenia (przypadającej w minionym roku 2009) 100. rocznicy otwarcia Collegium Marianum.


Na Kopcu do lat 50. ubiegłego stulecia, mieściło się pallotyńskie
niższe seminarium, które odegrało istotną rolę w utrwaleniu
pallotyńskiego charyzmatu na Ziemiach Polskich i wydało obfity plon
powołań do Stowarzyszenia.

Zebranie Prowincjalne stosownie do wymagań własnego Prawa
SAC dokona oceny aktualnej sytuacji Prowincji w kontekście zachodzących
zmian i przeobrażeń o charakterze społecznym, religijnym i ekonomicznym.

W Zebraniu weźmie udział 47. członków warszawskiej Prowincji
z Polski i zagranicy. Uczestnicy Zebrania podejmą refleksję nad stanem
realizacji podjętych trzy lata temu uchwał i postanowień, a także pochylą
się nad nowymi wyzwaniami dla dalszego rozwoju i upowszechniania apostolskiego
charyzmatu św. Wincentego Pallottiego.

Istotnym elementem i impulsem do wytyczenia nowych
przedsięwzięć apostolskich będą propozycje Zarządu Generalnego, przygotowane
w kontekście zbliżającego się XX
Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które
odbędzie na przełomie września i października 2010 r. w Rzymie. Z nich
zaczerpnięty został temat główny oraz motto dla Zebrania Prowincji Chrystusa
Króla, które brzmią: „Jak
Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Ożywiać wiarę i
rozpalać miłość – Apostołowie Chrystusa w świecie, który się zmienia.

Każde Zebranie Prowincjalne – według tradycji
pallotyńskiej – jest najpierw przygotowywane we wspólnotach miejscowych
(domowych). W Prowincji Chrystusa Króla takich wspólnot na terenie Polski jest
26. Do tego dochodzą wspólnoty należące do 5. zagranicznych delegatur (Wybrzeże
Kości Słoniowej, Kolumbia-Wenezuela, Ukraina, Słowacja-Czechy, Kanada) oraz
otwartej w 2008 r. misji na Antylach-Barbadosie. Swoich delegatów wybierają
także członkowie Prowincji pracujący w pojedynkę lub we wspólnotach w Anglii,
Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, a także w Rzymie przy
Zarządzie Generalnym.

W celu przygotowania sprawnego przebiegu Zebrania
Prowincjalnego, które musi omówić doświadczenia i problemy zarówno wspólnot,
jak i poszczególnych członków Prowincji, specjalna Komisja ds. Zebrania
przedstawi uczestnikom dokument roboczy, tzw. instrumentum laboris.
Dokument stanowi syntezę nadesłanych do Komisji propozycji i wniosków, opisuje
wyzwania duszpasterskie i wspólnotowe, a także zawiera sugestie do
kształtowania – w sposób zgodny z pallotyńskim charyzmatem – modelu
życia i pracy w Kościele w Polsce i na świecie.

W podobny sposób dokona się przygotowanie Zebrania
Generalnego (czyli Kapituły Generalnej), na podstawie nadesłanych materiałów ze
wszystkich Prowincji i Regii Stowarzyszenia, określi nowe priorytety oraz
wytyczy szlaki dalszej realizacji pallotyńskiego charyzmatu we współczesnym
świecie i w obliczu nieustannie zachodzących zmian i przeobrażeń o charakterze
społeczno-religijnym.

Aktualnie Prowincja Chrystusa Króla SAC w Polsce oraz
poza granicami liczy w sumie 420 członków po wiecznej i czasowej
konsekracji. Wg danych z 31 grudnia 2009 r. są wśród nich: 1 biskup emeryt, 320
księży, 13 diakonów w tym jeden stały, 28 braci po wiecznej konsekracji, 3
braci juniorystów, 36 seminarzystów oraz 19 nowicjuszy.

Prowincja warszawska jest jedną z największych jednostek
administracyjnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni),
które liczy prawie 2400 członków w 40 krajach świata.

Internetowa strona informacyjna warszawskiej Prowincji
Chrystusa Króla [http://www.pallotyni.org/prowincja.wa]
podawać będzie na bieżąco informacje z przebiegu Zebrania Prowincjalnego.

[x.pjk]

Za: www.pallotyni.org/prowincja.wa