Chrystusowcy: Wieści z Białorusi

100209g.png Stało się dobrą tradycją, że Dzień Życia Konsekrowanego chrystusowcy pracujący na Białorusi świętują razem z werbistami. Ta tradycja została podtrzymana i w tym roku.
Wieczorem 2 lutego, po obowiązkach parafialnych, w gościnnych progach
domu ojców werbistów w Baranowiczach, spotkali się gospodarze tego
domu, wszyscy chrystusowcy, oraz kapucyni i sercanie.

Spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu,
następnie zgromadzeni odśpiewali uroczyste Nieszpory. Konferencję
wygłosił tym razem ks. Andrzej Łysy TChr. Końcowym akordem tego
kilkugodzinnego spotkania, była świąteczna kolacja.

Za: www.tchr.org.