Chrystusowcy: Wieści z Francji i Hiszpanii

chrystusowcylogo1.jpg Tradycyjnie już, po I niedzieli Wielkiego Postu księża chrystusowcy z prowincji francusko-hiszpańskiej rozpoczynają swoje rekolekcje, które odbywają się w domu Polskiej Misji Katolickiej we Francji w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem. Ćwiczenia rekolekcyjne prowadzi ks. prof. Tadeusz GUZ – kierownik Katedry Filozofii Prawa na KUL-u i dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Prosimy o modlitwę w intencji uczestników rekolekcji.

Ks. Czesław Piela, wiceprowincjał chrystusowców w Hiszpanii, dzieli się radosną wiadomością o zatwierdzeniu 19 lutego umowy między Towarzystwem Chrystusowym i diecezją w Getafe koło Madrytu.
Umowa dotyczy posługi duszpasterskiej chrystusowców w tej diecezji.
Pracę podejmie tam ks. Andrzej Sobczyk SChr, który otrzymał dekret na
kapelana Polaków w Mostoles i Getafe oraz na wikariusza w parafii Matki
Bożej Radości w Mostoles.