Misje to sprawa Miłości

100224g.png 28 lutego był „Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”. Tegoroczną Niedzielę „Ad Gentes” przeżywaliśmy pod hasłem: „Misje to sprawa Miłości”. W sposób szczególny dotyczy to sms-owej akcji „Pomóż polskim misjonarzom”, która potrwa do końca 2010 roku. Jak wesprzeć misjonarzy? Modlitwą i uczynkami pokutnymi, a także misyjną jałmużną – zachęca do tego bp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji ds. Misji.

28 lutego po raz kolejny przeżywaliśmy Niedzielę „Ad Gentes”.
Ponad 2 100 polskich misjonarzy pracuje w 94 krajach świata. – Oni
potrzebują naszej solidarności, która jest znakiem Bożego
błogosławieństwa i więzi z Kościołem lokalnym, który ich posłał –
wyjaśnia bp Skworc. To dlatego w II Niedzielę Wielkiego Postu Kościół w
Polsce organizuje Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
 
Do wszystkich parafii w Polsce zostały już rozesłane materiały
liturgiczne i katechetyczne. Znajdują się one w materiałach na Wielki
Post, przesłanych przez Papieskie Dzieła Misyjne. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski do puszek w kościołach i kaplicach w całym kraju będzie zbierana ofiara na rzecz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Jest ono jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds Misji.

– Zebrane ofiary pomogą misjonarzom realizować dzieła ewangelizacyjne i humanitarne – tłumaczy ks. Marek Gałuszka, dyrektor Dzieła Pomocy. Za pieniądze z ubiegłorocznej zbiórki w II Niedzielę Wielkiego Postu (8 III 2009 r.), udało się sfinansować 124 projekty. Zakup lekarstw dla przychodni w Jamajce, budowa i wyposażenie sali porodowej w Kongo czy zakup materiałów i narzędzi ortopedycznych w Papui Nowej Gwinei to przykłady kilku z 13 zrealizowanych projektów medycznych. Wśród 16 projektów edukacyjnych znalazły się m.in. kursy przysposabiające do zawodu dla uchodźców sudańskich w Egipcie i realizacja systemu uzyskiwania i przechowywania wody w Ruandzie. Jednym z 7 projektów charytatywnych był zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i dożywianie dzieci w przedszkolu w Kamerunie. Zrealizowano także 88 projektów ogólnych. Objęły one formację misjonarzy świeckich w Brazylii, a także pomoc materialną w budowie Centrum Pastoralnego w Peru, sali katechetycznej w Kamerunie, remoncie zakrystii w Senegalu. Za zebrane w Polsce pieniądze kupiono też Pismo Święte i śpiewniki kościelne w Nikaragui.

Nawiązując do tegorocznego roku duszpasterskiego („Bądźmy świadkami Miłości”), przewodniczący Komisji ds. Misji podkreśla, że dawanie świadectwa Miłości przez misjonarzy polega przede wszystkim na głoszeniu Słowa i udzielaniu sakramentów, wspieraniu integralnego rozwoju człowieka poprzez edukację, ochronę życia i zdrowia oraz promowanie sprawiedliwości i pokoju. – Oddanie się temu dziełu wymaga od nich autentycznego pokochania tych, do których zostali posłani, całkowitego oddania się im – mówi bp Skworc.

Wsparcie finansowe dla misjonarzy „Ad Gentes” uzyskuje nie tylko poprzez misyjną zbiórkę w kościołach, ale także m.in. dzięki SMS-owej akcji „Pomóż polskim misjonarzom”. Wystarczy wysłać wiadomość o treści „Misje” na numer 72032 (koszt 2, 44 PLN z VAT). SMS-a można przesłać za pośrednictwem wszystkich operatorów telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali z własnych dochodów związanych z tą akcją. W ramach tej akcji Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zrealizowało już ponad 64 projekty edukacyjne i charytatywne m.in. w Tunezji, Kenii, Indiach, Boliwii i Kazachstanie.

W ubiegłym roku Dzieło Pomocy "Ad Gentes" zainicjowało Msze św. w intencji darczyńców, wspierających misje. Odbywają się one każdego miesiąca, w różnych kościołach Warszawy. W tym miesiącu Eucharystia zostanie odprawiona w czwartek, 25 lutego 2010 r. o godz. 17.30 w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej.

Dzieło Pomocy "Ad Gentes" zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski i erygowane 3 października 2005 r. dekretem przewodniczącego KEP, abp. Józefa Michalika. Jego celem jest wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji oraz charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, a także gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich i animacja misyjna w Polsce.