Chrystusowcy: Wieści z Phoenix

W dniach 5-6 marca 2011 r. odbył sie VIII Polski Festiwal przy
polonijnej parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Phoenix (Arizona).
Proboszcz, ks. Jacek Wesołowski SChr stworzył wśród parafian rodzinną,
wspierającą na duchu atmosferę, która była fundamentalną podporą
tegorocznego festiwalu. Parafianie wystrojeni w stroje ludowe, pod
kierownictwem koordynatora festiwalu, p. Barbary Kożuch występowali w
dwóch programach telewizyjnych prezentując polskie potrawy, folklor,
taniec i śpiew.

Nowością festiwalu była wystawa o naszej Ojczyźnie. Tysiące gości
oglądało ją z wyrazem podziwu i zaskoczenia jaka Polska jest piękna, a
historia bogata i ciekawa. Były momenty wzruszenia, nostalgii i
wspomnień o Polsce i o naszym polskim Papieżu. Tempo ósmego festiwalu
było niesamowite i zaskoczyło wielu, a dochód festiwalowy przekroczył
wszelkie oczekiwania.

Festiwal przyniósł rekordowy dochód na sumę ponad 101 tysięcy dolarów.
Lista osób, które były zaangażowane i przyczyniły się do sukcesu tego
festiwalu jest bardzo długa. Uczucia i wspomnienia z tego festiwalu będą
dla wszystkich niezapomniane. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.


Barbara Kożuch