Meksyk: Rodzina Salwatoriańska już w komplecie!

Wszystko zaczęło sie od wielkiego zaangażowania świeckich w parafii i szkołach: Instituto Mendoza i Fray Angelico. Przykład polskich salwatorianów pociągnął wielu Campeczanów do charyzmatu Ojca Jordana. Plany zaczęto realizować od zaproszenia świeckich, przez ks. Sebastiana Korczaka, do bliższej współpracy oraz od wizyty, w celach promocyjnych, ks. Mario Agudelo (konsultora generalnego) w listopadzie ubiegłego roku.


Podjęto także wstępne rozmowy z siostrami salwatoriankami, które
przyjęły zaproszenie (przełożona prowincjalna z Kolumbii s. Gladys wraz z
dwiema konsultorkami). Wszyscy uznali ideę rozpoczęcia wspólnej pracy
misyjnej przez trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej (księża, siostry i
świeccy) za wspaniałą i godną realizacji. Nastąpił etap rozeznawania i
podejmowania decyzji.

W
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dnia 8 grudnia, w 129. rocznicę
założenia Zgromadzenia, podczas ceremonii odnowienia ślubów zakonnych
przez czterech polskich salwatorianów, oficjalnie rozpoczęło formację 89
kandydatów na salwatorianów świeckich. Odpowiedzialnym za ich
koordynację i formację został ks. Sebastian Korczak, który opracował
program formacji w porozumieniu z ks. Mario Agudelo, wykorzystując
materiały i doświadczenie Ameryki Łacińskiej. Planowana dwuletnia
formacja będzie obejmowała dwa roczne etapy. Na pierwszym roku kandydaci
podejmą studium statutów Salwatorianów Świeckich, historii Towarzystwa
Boskiego Zbawiciela, i zapoznają się z charyzmatem Ojca Jordana; będą
uczestniczyli również w zajęciach z dogmatyki. Drugi rok będzie
poświęcony przygotowaniu do apostolatu i pogłębieniu życia modlitewnego
poprzez Lectio Divina etc.

Obecnie
kandydaci na salwatorianów świeckich spotykają się w sześciu grupach,
podzielonych według sprawowanych w przyszłości apostolatów: grupa
młodzieżowa, grupa parafialna przy kościele Św. Józefa Robotnika, grupa
nauczycieli z Instituto Mendoza, grupa nauczycieli z Fray Angelico,
grupa rodziców i małżeństw z salwatoriańskich szkół oraz grupa z
Champotón (gdzie niedawno salwatorianie otworzyli szkołę dla ubogich
dzieci). Warto nadmienić, że spotkania odbywają się co dwa tygodnie w
grupach i raz w miesiącu ma miejsce spotkanie wszystkich liderów i
koordynatorów z ks. Sebastianem. Zaproszono także świeckich
salwatorianów z Polski, Grzegorza i Małgorzatę Miśta, aby podzielili się
swoim świadectwem.

Również
owocna była wizyta sióstr salwatorianek z Kolumbii. Trzy siostry, s.
Nubia, s. Amparo i s. Piedad, przybyły do Campeche 1 marca. Zdecydowały
się na wsparcie apostolatów prowadzonych w parafii św. Józefa i
salwatoriańskich apostolatów edukacyjnych. Okazją do pierwszego
wspólnego świętowania w Rodzinie Salwatoriańskiej była uroczystość św.
Józefa, w dniu 19 marca, na który zaplanowano przyjęcie Cristiana
Beltrana Beniteza do postulatu Fundacji Meksykańskiej.

Za: www.salwatorianie.pl.