Chrystusowiec członkiem Komitetu Badań nad Migracjami PAN

Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało naszego współbrata ks. prof. dra hab. Bernarda Kołodzieja na członka Komitetu Badań nad Migracjami przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2014.

 
Komitet zajmuje się interdyscyplinarną problematyką procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji. Komitet stanowi kontynuację Komitetu Badań Polonijnych, powołanego w 1970 roku. Rozszerzając pole swych zainteresowań, Komitet nadal przywiązuje wagę do badań przeszłości oraz teraźniejszości emigracji z ziem polskich i konsekwencji tych procesów dla formowania się zbiorowości polonijnych.

Ks. prof. Bernardowi serdecznie gratulujemy.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl