Dacie światu wielkiego papieża – nowy album Wydawnictwa Michalineum

100126c.png "Dacie światu wielkiego papieża" – to tytuł nowego albumu papieskiego Wydawnictwa Michalineum i Grzegorza Gałązki ze słowem wstępnym kard. Józefa Glempa.
Trwamy w oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II oraz w wielkiej wdzięczności dla Bożej Opatrzności, że tak wyróżniła nasz Naród, wybierając i ustanawiając Następcę Chrystusa na czas przełomu tysiącleci spośród Polaków: Bogu niech będą dzięki!
Album „Dacie Światu Wielkiego Papieża – Polska” zawiera unikatowe i archiwalne zdjęcia Grzegorza Gałązki, które pokazują Jana Pawła II i obrazują klimat niektórych papieskich pielgrzymek do Ojczyzny.

Zobaczymy piękne, a czasem monumentalne ołtarze i dekoracje, które
były specjalnie przygotowane na jednorazowe spotkanie z Ojcem Świętym.
W albumie znajduje się 19 fragmentów papieskich homilii i przemówień.
Wybrano teksty bardzo ważne dla dziejów naszego Narodu – teksty, które
Papież wygłaszał w przełomowych chwilach naszej Ojczyzny i Kościoła
w Polsce (np. homilia z Placu Zwycięstwa w 1979 r. czy ze Skoczowa
w 1995 r.). Te i inne papieskie słowa powinny być nieustannie
przypominane i poddawane refleksji, nie tylko przez pamiętających
papieskie pielgrzymki, lecz także przez każde nowe pokolenie Polek
i Polaków.

We wstępie do albumu kard. Józef Glemp napisał: „Ksiądz Bronisław
Markiewicz… mówił wprost o pontyfikacie papieża Polaka i o przyszłej
roli Polski w świecie. W jego broszurce „Bój bezkrwawy” z 1908 r.
czytamy prorocze słowa: „Wy Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni
i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajemnie wspomagali,
nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś
wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo
ludów… Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami
ludzi świętych i mądrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne
stanowiska na kuli ziemskiej… Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie,
kiedy dacie światu wielkiego Papieża”. Tytuł albumu jest wyjęty z tego
właśnie proroctwa bł. ks. Bronisława Markiewicza.

W przygotowaniu jest już druga część tej publikacji: „Dacie Światu
Wielkiego Papieża – Świat”, w której przypomniane zostaną największe
i najważniejsze światowe wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II.

Album „Dacie Światu Wielkiego Papieża” (format 32 cm x 25 cm, oprawa
twarda, szyta i klejona, 160 stron) można zamówić pod następującym
adresem:

Wydawnictwo Michalineum
ul. J. Piłsudskiego 248/252 Marki
tel. (22) 781 14 20; fax 771 36 15
e-mail: [email protected]
www.michalineum.pl

Za: www.michalici.pl.