Dębowiec: Interdscyplinarne Sympozjum Jubileuszowe

saletyni.png"Jubileuszowo u Saletyńskiej Matki (od stóp krzyża, przez La Salette, do Dębowca)" to temat IV Międzynarodowego Saletyńskiego Sympozjum Interdyscyplinarnego (MSSI), na które zapraszają Misjonarze Saletyni. Odbędzie się ono dnia 19 czerwca 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Program Sympozjum – tematy wykładów:

Sesja I
9.30 Otwarcie i prowadzenie sympozjum: ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Słowo wprowadzające: ks. prowincjał Władysław Pasiut MS
Słowo powitania: dyrektor Centrum Pojednania La Salette: ks. dr Zbigniew
Pałys MS

9.45 Testament Jezusa (J 19, 25-27) – jeden tekst, wiele
interpretacji  – ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS (UKSW, Warszawa)

10.15 Modlitwa w nauczaniu św. Cezarego z Arles w jego „Kazaniach do
ludu” – ks. dr Józef Pochwat MS (Kraków)

10.45 Niedziela jako dzień sprawowania Eucharystii w perspektywie
orędzia Matki Bożej z La Salette – ks. dr Jan Kalniuk MS (UPJPII,
Kraków)

11.15 Dyskusja

11.30 Przerwa na kawę

Sesja II
12.00 Pedagogiczny wymiar wydarzenia z La Salette – prof. dr
hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW, Warszawa)

12.30 Droga ku odkrywaniu charyzmatu saletyńskiego – ks. dr
Zbigniew Pałys MS (Dębowiec)

13.00 O tym jak saletyni przybyli do Dębowca – ks. dr Piotr
Jamioł MS (UPJPII, Kraków)

13.30 Dyskusja i podsumowanie sympozjum

Miejsce sympozjum:

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

Centrum Pojednania La Salette
38-220 Dębowiec 55
www.sanktuarium.saletyni.pl

www.centrum.saletyni.pl