Zakończenie obrad biskupów polskich w Olsztynie

100620a.png Zakończyły się obrady biskupów polskich, którzy spotkali się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Biskupi rozmawiali m.in. o sytuacji po powodzi, poruszyli problem prześladowań chrześcijan na świecie a także obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Po raz kolejny podjęli też kwestię zapłodnienia metodą in vitro. We Fromborku wzięli udział we Mszy św. z okazji 750-lecia Kapituły Warmińskiej.

Episkopat zgromadził się w tym roku na Warmii m.in. by upamiętnić 750-lecie Warmińskiej Kapituły
Katedralnej oraz postać Mikołaja Kopernika. Jak podkreśla metropolita
warmiński abp Wojciech Ziemba to nie jedyny jubileusz przypadający w tym
czasie w archidiecezji.

posłuchaj abp. Wojciecha Ziemby

Biskupi
wspólną modlitwą w bazylice konkatedralnej w Olsztynie uroczyście
zamknęli Rok Kapłański. Modlili się też w intencjach obchodzących w tym
czasie jubileusze kapłańskie: kard. Henryka Gulbinowicza i bp. Juliana
Wojtkowskiego, świętujących 60-lecie kapłaństwa, a także gospodarza
zebrania plenarnego abp. Wojciecha Ziemby, przeżywającego 43-lecie
kapłaństwa.

posłuchaj homilii kard. Józefa Glempa

posłuchaj przemówienia abp. Józefa Michalika do
jubilatów

W komunikacie na zakończenie obrad, które odbyły
się na Warmii, biskupi wyrażają współczucie wszystkim poszkodowanym w
powodzi, jaka dotknęła w ostatnim czasie Polskę.
W spotkaniu
podsumowującym obrady przewodniczący Episkopatu podkreślił, jak ważną
rolę ma solidarność z poszkodowanymi w powodzi.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Na obrady
został zaproszony dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, który
przedstawił biskupom dotychczasowe działania Caritas m.in. na rzecz powodzian.

posłuchaj ks. Mariana Subocza

Oprócz tego,
że biskupi wysłuchali sprawozdania z działalności Caritas, przypomnieli
też o kwestii dialogu polsko-rosyjskiego. Jak podkreśla sekretarz
generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik, rozmowy z Kościołem
prawosławnym trwają.

posłuchaj bp. Stanisława Budzika

Ważna
kwestia, jaką zajął się Episkopat podczas zakończonych w Olsztynie obrad
dotyczy odwołania się Włoch od wyroku Trybunału w Strasburgu
zakazującego umieszczania krzyża w szkołach publicznych. Biskupi polscy,
solidaryzując się z Włochami, wzywają do "obrony obecności znaku
zbawienia – krzyża – w przestrzeni publicznej w krajach Europy".

posłuchaj abp. Henryka Muszyńskiego

posłuchaj bp. Stanisława Budzika

Episkopat
solidaryzuje się też i wzywa do solidarności z prześladowanymi na
świecie chrześcijanami i do modlitwy za nich. Abp Józef Michalik
apeluje, by nie pozostawać obojętnym i nie milczeć, kiedy innym dzieje
się zło.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Jak czytamy
w dokumencie wydanym na zakończenie obrad, biskupi podczas zebrania
powrócili do problemu stosowania technologii pozaustrojowego
zapłodnienia w odniesieniu do człowieka. Jak wyjaśniał po obradach abp
Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych,
Episkopat nawiązuje w komunikacie do wydanego 18 maja przez Radę ds.
Rodziny oświadczenia, które wywołało dyskusje w mediach i dla lepszego
zrozumienia problemu i stanowiska Kościoła próbuje je uściślić.

posłuchaj abp. Henryka Hosera

Abp Hoser
podkreśla aspekt moralny kwestii zapłodnienia pozaustrojowego in vitro,
która – jak mówi – może stanowić zagrożenie popełnienia grzechu
ciężkiego, z czym wiążą się określone konsekwencje.

posłuchaj abp. Henryka Hosera

Oprócz
problemu zapłodnienia metodą in vitro w komunikacie po zebraniu
plenarnym pojawiła się zachęta do udziału w przypadających w niedzielę
20 czerwca wyborach prezydenckich.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Obrady
biskupi zakończyli w sobotę wieczorem. Tego samego dnia udali się na
pola Grunwaldu, by w ten sposób uczcić 600-lecie bitwy z Krzyżakami,
która tam się odbyła.

posłuchaj bp. Ignacego Deca

Dzisiaj
biskupi będą dziękować za 750 lat Kapituły Warmińskiej. Msza św. o godz.
11.00 we Fromborku będzie zwieńczeniem zebrania plenarnego na Warmii.
Podczas uroczystości zostanie m.in.
poświęcone epitafium Mikołaja Kopernika.

posłuchaj bp. Jacka Jezierskiego

Biskup
pomocniczy archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski jest obecnie
prepozytem Warmińskiej Kapituły Katedralnej. To z jego inicjatywy
rozpoczęto zwieńczone sukcesem poszukiwania grobu Kopernika.

Za: Biuro Prasowe KEP.