Dębowiec: Misjonarze Saletyni świętują 100 lat

W czwartek w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe związane ze 100-leciem obecności Misjonarzy Saletynów w Polskim La Salette na Podkarpaciu. 

 
Czwartek był dniem chorych. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył bp Marian Rojek, który wygłosił kazanie do zebranych ponad trzech tysięcy pielgrzymów. W wieczornej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Macieja Kucharzyka MS, asystenta prowincjalnego z Warszawy, modlono się w intencji służby zdrowia.

W piątek, w dębowieckim Sanktuarium zgromadzili się Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej, Członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej. Mszy św. przewodniczył ks. Józef Wal MS, dyrektor ARS. Wieczorem pielgrzymi modlili się w intencji powołań do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

W sobotę o godz. 10.30 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa dla kandydatów, rodziców i świadków bierzmowania. O godz. 15.00 aż do godz. 18.00 wierni przybyli do Polskiego La Salette będą mogli uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 20.00 rozpocznie się Eucharystia z udziałem bp. Edwarda Białogłowskiego i przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z Rzymu – ks. Dennisa Loomisa MS oraz prowincjała Polskiej Prowincji – ks. Władysława Pasiuta MS z Warszawy.

Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w niedzielę, dnia 19 września, o godz. 11.00. Uroczystą Eucharystię dziękczynną odprawi abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. W czasie tej Mszy św. zostaną poświęcone wieńce żniwne, a także zostanie odśpiewane Te Deum za 100 lat pobytu Misjonarzy Saletynów w Dębowcu.

W czasie trwania uroczystości odpustowych pielgrzymi będą mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Polskiego La Salette.

Decyzją Prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów – ks. Władysława Pasiuta MS, począwszy od dnia 19 września 2010 do 19 września 2011 roku został ogłoszony dla całej Wspólnoty i Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu Rok Jubileuszowy. Jest to także święto całej Prowincji i okazja dla Czcicieli Matki Bożej do dziękczynienia za stulecie pobytu saletynów na podkarpackiej ziemi.

Szczegółowy program znajduje się poniżej a także na stronie www.sanktuarium.saletyni.pl.

ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

 
 

Ordynariusz diecezji rzeszowskiej bp Kazimierz Górny, mając na uwadze pożytek i duchowe dobro wiernych wyznaczył dnia 17 września 2010 roku Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu jako miejsce, gdzie można zyskać odpust zupełny. Odpust ten będzie można zyskać od dnia 19 września 2010 roku do dnia 19 września 2011 roku w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Czytaj więcej…