Home WiadomościArchiwum Diecezja sosnowiecka ma nowego biskupa

Diecezja sosnowiecka ma nowego biskupa

Redakcja

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Grzegorza Kaszaka, dotychczasowego sekretarza Papieskiej Rady ds. Rodziny, biskupem sosnowieckim. Decyzję tę przekazał dzisiaj w południe nuncjusz apostolski w Polsce abp. Józef Kowalczyk.

Ks. prałat dr. Grzegorz Kaszak urodził się 24 lutego 1964 r. w Choszcznie (archidiecezja szczecińsko-kamieńska). Po ukończeniu matury w liceum ogólnokształcącym w lipcu 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, kształcącego kapłanów dla trzech diecezji: gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i szczecińsko-kamieńskiej.

Po powstaniu niezależnego seminarium duchownego w Szczecinie, tam właśnie ukończył formację teologiczno-filozoficzną. 18 czerwca 1989 r. przyjął święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej św. Jakuba w Szczecinie z rąk ówczesnego biskupa diecezji Kazimierza Majdańskiego. Po święceniach został skierowany do parafii św. Wojciecha w Świnoujściu – Warszowie, gdzie pracował jako wikariusz.

W lutym 1990 roku rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej na obecnym Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, prowadzonym przez Opus Dei. Pracę doktorską, zatytułowaną "Amore responsabile e contraccezione nelle catechesi di Giovanni Paolo II" (Odpowiedzialna miłość i antykoncepcja w katechezach Jana Pawła II), obronił w roku 1998.

Już w trakcie studiów, od 1992 r. pracował w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny. Od 1997 r. był sekretarzem kard. Alfonso Lópeza Trujillo, przewodniczącego Rady. Uczestniczył w bardzo wielu sympozjach i kongresach poświęconych tematyce życia ludzkiego, małżeństwa i rodziny. Jest też m.in. autorem hasła "mentalność antykoncepcyjna" w wydanym przez Papieską Radę ds. Rodziny "Leksykonie terminów niejasnych i dyskusyjnych odnoszących się do rodziny, życia i problemów etycznych" (pozycja ukazała się w 2003 r.).

W 1998 roku został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości (tytuł prałata).

4 lipca 2002 r. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, na prośbę biskupów polskich, mianowała ks. Kaszaka rektorem Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie, gdzie mieszkają księża odbywający studia specjalistyczne na kościelnych uczelniach Wiecznego Miasta.

Po ponad pięciu latach powrócił do pracy w Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny. 10 listopada 2007 r. Benedykt XVI mianował ks. prał. Kaszaka sekretarzem tej dykasterii watykańskiej. Po śmierci kard. Trujillo w kwietniu 2008 r. funkcję przewodniczącego objął kard. Ennio Antonelli. Ks. Kaszak był mocno zaangażowany m.in. w przygotowanie VI Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się w połowie stycznia br. w Meksyku.

Jak wyjaśniał wówczas, współcześnie próbuje się odbierać rodzinie jej podstawowe funkcje, które były od początku przewidziane w Bożym planie, co jest ze szkodą dla rodziny i społeczeństwa.

Diecezja sosnowiecka, którą obejmie biskup nominat, została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus". Przynależy do metropolii częstochowskiej. Jest jedną z najmniejszych terytorialnie diecezji w Polsce. Liczy blisko 750 tys. wiernych, którzy należą do 161 parafii.

Pierwszym ordynariuszem diecezji był bp Adam Śmigielski SDB. Za najważniejsze wydarzenie w diecezji uważał on wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 roku. Bp Śmigielski zmarł 7 października ub. r. w wieku 75 lat.

Od 11 października 2008 r. administratorem diecezji sosnowieckiej jest biskup pomocniczy Piotr Skucha.

Patronem głównym diecezji jest św. Brat Albert Chmielowski, a patronem drugorzędnym – św. Rafał Kalinowski, karmelita bosy.

BP KEP

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda