Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej: kształtować pragnienie

100124d.png XXVIII edycja Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej rozpoczęła się smutnym i refleksyjnym wspomnieniem ofiar trzęsienia ziemi, salezjanów i nie tylko, które 12 stycznia nawiedziło Haiti. Ks. Adriano Bregolin, Wikariusz Przełożonego Generalnego i główny animator Rodziny Salezjańskiej, zainicjował obrady prosząc o cichą modlitwę w intencji młodzieży, salezjanów i innych ofiar trzęsienia.

“Nieść młodzieży Ewangelię!” – stwierdził ks. Bregolin, odnosząc się do
tematu Wiązanki 2010. – “Dzisiejszą młodzież doskonale znamy. Są młodzi
spragnieni tysiąca rzeczy, ale i – sensu życia; są młodzi, którzy mają
tysiące form rozrywki, ale nie czują się szczęśliwi. Wielu innych to
młodzi biedni, upodleni często warunkami życia, które są nie do
przyjęcia; to młodzi pozbawieni podstawowych praw, takich jak
tożsamość, zdrowie, edukacja, wolność”.

Pierwsza prelekcja pt. “Wychowywać do pragnienia”, którą wygłosił ks.
Giannantonio Bonato, była pierwszym krokiem na drodze, jaką uczestnicy
Dni Duchowości przemierzą w tych dniach: wychowawać młodych do
wyrażenia pragnienia ujrzenia Jezusa, tak jak uczynili to Grecy wobec
apostoła Filipa: “Chcemy ujrzeć Jezusa”.

Ks. Bonato podkreślił, że mówić o duchowości oznacza mówić o
wychowaniu, a wychowanie musi zrodzić i odrodzić antropologię, która
przysposobi do wyrażenia pragnienia spotkania Boga. Na koniec ten
salezjanin, dyrektor placówki w Bolzano, powiedział: “Być może nigdy
nie usłyszymy słów ‘Chcemy (pragniemy) ujrzeć Jezusa’, jeżeli nie
będziemy posiadać mądrości i cierpliwości w kształtowaniu pragnienia.
Tutaj wychowanie i ewangelizacja znajdują jeden z najbardziej
decydujących punktów spotkania; tutaj, bardziej niż gdziekolwiek,
prawda wyraża się w salezjańskim powiedzeniu, że ‘ewangelizujemy
wychowując’ i ‘wychowujemy ewangelizując’”.

Wieczorem został przedstawiony komentarz wideo do Wiązanki 2010. Potem
miało miejsce “słówko na dobranoc” IX następcy Ks. Bosko. Ks. Chávez
podzielił się z obecnymi doświadczeniem drogi do Santiago de
Compostela, którą przebył we wrześniu zeszłego roku wraz ze swoim
Wikariuszem – ks. Adriano Bregolinem. Na bazie tego przeżycia wskazał
na pięć pouczeń, które są istotne na szlaku wychowawcy
chrześcijańskiego i salezjanina:

• poddać próbie swoją wytrzymałość,
• kroczyć razem z innymi,
• myśleć i rozmawiać z towarzyszmi drogi,
• pozwolić wypłynąć z serca modlitwie dziękczynienia i uwielbienia,
• nie zabierać ze sobą niczego, poza tym, co jest konieczne, aby dotrzeć do celu.

Bedzie można śledzić przebieg Dni Duchowości na stronie sdb.org, na
której został otwarty, także w tym roku, odpowiedni dział z programem,
tekstami, zdjęciami i krótkimi video informacyjnymi.

Za: www.salezjanie.pl.