Karmelitanki Bose przeżyły trzęsienie ziemi na Haiti

100124c.png Taka informacja dotarła późnym wieczorem 17 stycznia do Domu Generalnego w Rzymie. Przekazała ją przełożona wspólnoty karmelitanek bosych w Port ou Prince na Haiti, gdzie miało miejsce tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Matka Jacqueline Maria od Trójcy Świętej potwierdziła, że wszystkie siostry przeżyły kataklizm oraz, że są „są całe i zdrowe”. Po trzęsieniu ziemi z 12 stycznia o sile 7,3 w skali Richtera nastąpiło zerwanie wszelkiej komunikacji z klasztorem mniszek w haitańskiej stolicy. Zaczęły natomiast pojawiać się różne sprzeczne informacje o aktualnej sytuacji klasztoru.

Dopiero 5 dni później udało się wyjaśnić losy sióstr, kiedy to sama
przełożona klasztoru zdołała nawiązać łączność z o. Robertem Paulem,
definitorem generalnym. Siostry zatroskane o sytuację w swoim kraju
proszą o dalszą modlitwę i wsparcie w tej trudnej sytuacji.
W odpowiedzi na apel sióstr oraz by wyjść naprzeciw prośbom osób
chcących wesprzeć karmelitanki bose oraz poszkodowaną ludność z Port ou
Prince na Haiti, o. Julio Almanda ocd, sekretarz generalny ds. Misji
uruchomił specjalne konto bankowe:
(CARMELITANI SCALZI) Credito bergamasco – Schedagli 89 – Via
Bomcompagni 14 Roma;
IBAN: IT22F0333603200000000001519;
BIC o SWIFT: CREBIT22089

Za: Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych.