Home WiadomościArchiwum Dni skupienia dla zakonnych pielęgniarek

Dni skupienia dla zakonnych pielęgniarek

Redakcja

Trzydniowe dni skupienia dla pielęgniarek zakonnych rozpoczną się 9 września na Jasnej Górze. Tematem przewodnim będzie opieka paliatywno-hospicyjna oraz szczególna rola osób duchownych w kontakcie z osobami w terminalnym stadium choroby i ich rodzinami.

Konferencje wygłoszą m.in. bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu KEP
ds. Służby Zdrowia oraz ks. dr Piotr Krakowiak SAC, krajowy duszpasterz hospicjów.

Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych (KWPŻZZ) corocznie organizuje jesienne dni skupienia na Jasnej Górze. Spotkania te mają zawsze aspekt formacji duchowej, przybliżają ponadto bieżące sprawy Kościoła i podejmują różne aktualne tematy zawodowe. Tegoroczne dni skupienia dla sióstr pielęgniarek odbędą się w Częstochowie w dniach 9-11 września. Tematem przewodnim będzie opieka hospitalizacyjno-paliatywna.

W nawiązaniu do przyszłorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce będzie im przyświecać hasło: "Otoczmy troską życie. Szczególna rola sióstr zakonnych pracujących w służbie zdrowia".

Dni skupienia zainauguruje we wtorek 9 września Msza św. o godz. 13.30, którą w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej będzie celebrował bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski. Później przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia wygłosi dla sióstr konferencję: "Żaden człowiek nie powinien umierać w samotności".

O osobowości jako "ewangelicznej glebie" w procesie wartościowania będzie mówić s. dr Beata Zarzycka, psycholog KUL.

W środę zakonnice wysłuchają konferencji ks. dr. Piotra Krakowiaka SAC, krajowego duszpasterza hospicjów, który przedstawi historię opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie i w Polsce, zarysuje też rolę Kościoła i osób zakonnych. Świadectwa z posługi w hospicjach przedstawią lekarz s. dr Karola Głuszak, pielęgniarka s. Jolanta Babkiewicz oraz s. Kinga Barzowska – menadżer hospicyjny.

Będzie też czas na rozmowę o religijnych i duchowych aspektach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz szczególnej roli osób duchownych w kontakcie z pacjentami, ich rodzinami i zespołem opiekuńczym.

Konferencję: "Siostra pielęgniarka w szkole Chrystusa" wygłosi w dniu zakończenia skupienia dla sióstr pielęgniarek ks. dr Czesław Parzyszek SAC, konsultor Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego. Doroczne spotkanie na Jasnej Górze zamknie wystąpienie s. Cecylii Falkowskiej – opiekunki Komisji Służb Medycznych z ramienia Konsulty WPŻZZ oraz s. Beaty Hajko – przewodniczącej Komisji Służb Medycznych.

Według statystyk Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, pielęgniarstwem zajmuje się ponad 1800 sióstr (dokładnie 1831). W szpitalach posługuje chorym 256 zakonnic, kolejne 503 pracuje w placówkach i zakładach prowadzonych przez zgromadzenie, pielęgniarkami w instytucjach kościelnych jest 106 sióstr, a w instytucjach państwowych – 184. W domach zakonnych posługą pielęgniarską służy 317 sióstr, a 65 jest pielęgniarkami środowiskowymi.

W hospicjach i zakładach opiekuńczo-leczniczych posługuje blisko 300 zakonnic. Trzy własne hospicja prowadzi Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (prowincja toruńska): w Złotowie, w Gdyni-Orłowie i Gdańsku-Oliwie. 21 żeńskich zgromadzeń zakonnych podejmuje służbę w innych placówkach hospicyjnych. W sumie w hospicjach posługuje 46 sióstr. Ponadto zakonnice prowadzą 26 własnych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pracują w 14 innych. W tę posługę zaangażowanych jest 251 sióstr.

Organizatorem jasnogórskich spotkań, odbywających się od 1953 r., jest Komisja Służb Medycznych przy KWPŻZZ. Komisja jest zespołem sióstr reprezentujących różne zgromadzenia zakonne, jak również różne działy pracy pielęgniarskiej i lekarskiej w służbie zdrowia. Do grudnia 2002 roku działała ona jako Komisja Pielęgniarska, a zmiana nazwy Komisji podyktowana była próbą włączenia i zaangażowania sióstr o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie medycyny, psychiatrii, psychologii oraz pragnieniem niesienia pomocy siostrom w potrzebie. Chodziło też o objęcie troską, oprócz pielęgniarek, innych pracowników Służby Zdrowia – lekarzy, stomatologów, psychologów, farmaceutów, laborantów, fizjoterapeutów.

Komisja ma na celu wspieranie sióstr pracujących w służbie zdrowia w formowaniu i umacnianiu właściwych postaw chrześcijańskich i zakonnych wobec człowieka chorego, jego rodziny i wobec innych pracowników służby zdrowia. W trosce o formację duchową stara się przybliżać siostrom aktualne dokumenty i wskazania Stolicy Apostolskiej oraz Episkopatu Polski, szczególnie te, które dotyczą życia zakonnego i posługi człowiekowi choremu.

Komisja troszczy się też o dokształcanie zawodowe sióstr oraz informuje o aktualnych przepisach dotyczących służby zdrowia.

Początek wolontaryjnemu ruchowi hospicyjnemu w Polsce dał w 1981 r. pierwszy w Europie Wschodniej i Środkowej ośrodek opieki nad umierającymi: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych – Hospicjum w Krakowie. Inicjatorami przedsięwzięcia byli ks. Eugeniusz Dutkiewicz oraz prof. Joanna Muszkowska-Penson.

Konferencja Episkopatu Polski, dostrzegając dynamiczny rozwój ruchu hospicyjnego, mianowała w 1989 r. krajowego duszpasterza hospicjum, został nim właśnie ks. Dutkiewicz. Po jego nagłej śmierci w 2002 r., Episkopat mianował na to stanowisko ks. dr. Piotra Krakowiaka SAC, kapelana i psychologa hospicyjnego z Gdańska. Duszpasterstwo hospicyjne obejmuje swym zasięgiem zarówno chorego, jak i jego rodzinę, a także personel hospicyjny.

BP KEP

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda