Do Polski wróciły kolejne cztery ciała duchownych

100416b.png Trumny z ciałami bp. Tadeusza Płoskiego, ks. Romana Indrzejczyka, ks. Józefa Jońca i ks. Andrzeja Kwaśnika powróciły do kraju.
Biskup Tadeusz Płoski był ordynariuszem polowym. Ks. infułat Roman Indrzejczyk – kapelanem prezydenta RP i rektorem kaplic prezydenckich. Ks. Józef Joniec, pijar, był prezesem Stowarzyszenia Parafiada i kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Ks. Andrzej Kwaśnik, kapłan archidiecezji warszawskiej, był kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich.

W ostatnich dniach do Warszawy zostały sprowadzone trumny z ciałami abp. gen.
bryg. Mirona Chodakowskiego – prawosławnego ordynariusza polowego
Wojska Polskiego, ks. ppłk Jana Osińskiego – wicekanclerza Kurii
Polowej Wojska Polskiego i sekretarza biskupa polowego, ks. prof.
Ryszarda Rumianka – rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i ks. płk Adama Pilcha – zastępcy ewangelickiego biskupa polowego.

W katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginęli również
ks. Zdzisław Król i ks. Bronisław Gostomski.

(CIR/md)

Za: Biuro Prasowe KEP.