Książki: Przewodnik do dialogu ze Słowem

100416d.png Przewodnik do dialogu ze słowem Bożym i wprowadzanie Ewangelii każdego dnia we własne życie – piszą wydawcy o swojej nowej książce pt. "Medytacje nad Ewangelią dni powszednich", autorstwa czeskiego jezuity Tomáša Špidlika.
Książka Špidlika nie jest interpretacją naukową lub gotową homilią. Stanowi zbiór myśli wprowadzających w medytację nad Ewangeliami wszystkich dni powszednich roku liturgicznego.


Medytacje czerpią z najstarszej tradycji Kościoła,
pism Ojców
pierwszych wieków. Dostarczają one czytelnikowi przemyśleń, które
wspomagają rozważanie słów Ewangelii.

"Nieznajomość Pisma Świętego – pisze św. Hieronim –
jest
nieznajomością Chrystusa". A św. Ambroży dodaje: "Gdy modlimy się,
mówimy do Niego, a gdy czytamy Boże słowa, słuchamy tego, co On nam
mówi". Czytać i słuchać – dwa nierozłączne aspekty modlitwy.

Tomáš Špidlik, jezuita, urodził się w Boskowicach
na Morawach w roku
1919. Studiował filozofię i teologię na wielu europejskich
uniwersytetach. Obecnie jest emerytowanym profesorem Papieskiego
Instytutu Wschodniego, od roku 1991 pracuje w Centrum Aletti. Jako
znawca teologii patrystycznej i duchowości wschodniej jest znany i
ceniony na całym świecie. Jan Paweł II w 2003 r. mianował go kardynałem.

Spod jego pióra wyszło wiele książek. Wydawnictwo
"Bratni Zew" wydało
w języku polskim: "Zanurzeni w Trójcy. Krótkie studium o Trójcy
Świętej", "Katechezy o Kościele", "Matka Boża", "Wprowadzenie do
modlitwy serca", "Medytacje nad Ewangelią niedziel i świąt".

bz / red.

Tomáš Špidlik SJ, "Medytacje nad Ewangelią dni
powszednich.
Przewodnik do dialogu ze słowem Boga", Wydawnictwo
"Bratni Zew"
, Kraków 2010, ss. 672.

Za: www.franciszkanie.pl.