Dom Generalny: Przemyśleć salezjańskie duszpasterstwo młodzieży

091128c.jpg W dniach 20-22 listopada w Domu Generalnym Salezjanów w Rzymie odbyło się pierwsze spotkanie Ekipy, powołanej przez Przełożonego Generalnego w celu przemyślenia salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży w świetle Kapituły Generalnej 26, która odbyła się w 2008 roku. Ekipa ta, wraz z członkami Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży,
podzieliła się praktycznym doświadczeniem i refleksjami na temat
dwumianu ewangelizacja-wychowanie. Na bazie tej wymiany powstał plan
pracy dotyczący Duszpasterstwa Młodzieży, który będzie realizowany w
ośrodkach regionalnych i formacyjnych.

Dokument przedstawia się jako
opis stanu refleksji i praktyki duszpasterstwa salezjańskiego.
Zgromadzone dane i uwagi zostaną następnie poddane analizie i
uporządkowane.

Punktem wyjścia obrad, którym przewodniczył ks. Fabio Attard, Radca ds.
Duszpasterstwa Młodzieży, był drugi dział tematyczny KG 26: “Nagląca
potrzeba ewangelizacji”. Zdając sobie sprawę z niepełnego wdrożenia
niektórych poprzednich wskazań, jak np. te związane z KG 23, ostatnia
Kapituła Generalna Salezjanów uwzględniła sytuacje, które zrodziły się
w nowych kontekstach, a które domagają się zmian w działalności
duszpasterskiej salezjanów.

KG 26 wskazała na trzy konkretne zadania: pogłębić związek między
ewangelizacją i wychowaniem, aby zaktualizować System Prewencyjny oraz
dostosować “obraz odniesienia salezjańskiego duszpasterstwa młodzieży”
do zmienionych warunków kulturowych; przeprowadzić refleksję na temat
wkładu kryterium oratoryjnego, jaki można zaofiarować odnowie katechezy
realizowanej aktualnie w Kościele; i w końcu – przedstawić
ukierunkowania dla działalności ewangelizacyjnej i wychowawczej na
rzecz młodzieży i rodzin innych wyznań religijnych.

Chociaż KG 26 nie używa wyraźnie słowa “przemyślenie”, trzeba je
faktycznie tutaj wprowadzić. To nie ogranicza się tylko do przejrzenia
dokumentu Dykaksterium pt. “Salezjańskie duszpsterstwo młodzieży.
Podstawowy obraz odniesienia”, wydanego w 1998 roku, a uaktualnionego w
2000 roku, ale domaga się przede wszystkim refleksji na temat praktyki
duszpasterskiej Zgromadzenia i jednocześnie – refleksji na temat
teoretycznych kwestii, które nie zostały do końca rozstrzygnięte lub
znalazły znikome zastosowanie.

Spotkanie w Rzymie wyznaczyło proces, który, angażując różne środowiska
świata salezjańskiego, zakończy się w przededniu Kapituły Generalnej 27
w 2014 roku. Najbliższe spotkanie ekipy jest przewidziane w lutym 2011
roku.