Trzebinia: Razem ku przyszłości

091128g.jpg W dniach od 20 do 22 listopada 2009 roku w domu zakonnym w Trzebini odbyło się spotkanie, w czasie którego podjęto refleksję nad działalnością i rozwojem apostolatu Świeckich Salwatorianów w Polsce. Po trzech latach działalności oraz po zawiązaniu grup zrzeszających
Świeckich Salwatorianów uczestnicy spotkania zastanawiali się nad tym
jak Salwatorianie Polskiej Prowincji mogą pomagać w dalszym rozwoju
tego dzieła. Zauważono również potrzebę dalszej działalności
powołaniowej wśród laikatu oraz szeroko rozumianą promocję tego
apostolatu.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Grzegorz Miśta – moderator krajowy
Wspólnoty Salwatorianów Świeckich wraz z małżonką, ks. Michał Pastuszka
– dyrektor Apostolatu Świeckich Salwatorianów, ks. Roman Słupek –
konsultor prowincjalny ds. formacji, ks. Mikołaj Markiewicz – konsultor
prowincjalny ds. apostolatów, ks. Damian Pankowiak – dyrektor
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, ks. Tomasz Starużyk – prefekt w WSD
Salwatorianów oraz ks. Rafał Ziajka – dyrektor Ruchu Młodzieży
Salwatoriańskiej.

Bardzo ważną rzeczą w rozwoju tego dzieła jest formacja Świeckich
Salwatorianów. Dlatego uczestnicy spotkania podjęli pracę nad
stworzeniem programu formacyjnego, który byłby ogromną pomocą w
formowaniu i pogłębianiu wiary dla wszystkich członków tej wspólnoty, a
szczególnie dla tych, którzy po dwóch latach formacji zdecydowaliby się
na złożenie przyrzeczeń.

W czasie spotkania celebrowana była Msza Święta, w której modlono się o rozwój apostolatu Świeckich Salwatorianów.

Za: www.sds.pl.