Dom Generalny: Spotkanie inspektorialnych i krajowych Dyrektorów Ośrodków Misyjnych

091201c.jpg W dniach 25-28 listopada w salezjańskim Domu Generalnym w Rzymie miało miejsce spotkanie Dyrektorów inspektorialnych i krajowych Ośrodków Misyjnych Zgromadzenia Salezjańskiego. Odbyło się ono z inicjatywy Dykasterium ds. Misji. Ks. Václav Klement, Radca ds. Misji, po powitaniu w imieniu Przełożonego Generalnego wszystkich przybyłych i krótkim zreferowaniu historii ośrodków misyjnych i ich działania, przybliżył cele tego spotkania.

Spotkanie to, oprócz tego że miało pomóc we wzajemnym poznaniu i
wymianie doświadczeń, chciało dostarczyć także uczestnikom pewnych
elementów duchowych, zaproponować sieć współpracy pomiędzy lokalnymi
ośrodkami, zaoferować określone zasady funkcjonowania dla Ośrodków
Misyjnych, Organizacji Pozarządowych oraz Biur Projektów i Rozwoju, co
powinno wesprzeć inspektorów w towarzyszeniu działalności ośrodków
misyjnych.
 
Każdy z przedstawicieli opisał krótko działalność, jaką wykonuje w
swoim Ośrodku, wskazując na duchową stronę działania, motywy, znaczące
informacje dotyczące rozwoju, doświadczenie współpracy i stosowane
strategie organizacyjne. Istotny był wkład ośrodków już utrwalonych,
które na bazie swojego doświadczenia podkreśliły znaczenie pracy w
sieci, wsparcia wielu inspektorii na świecie i bliskość Przełożonego
Generalnego w towarzyszeniu misjom. Zebrane dane pomogą Zgromadzeniu
wypracować kryteria rozwoju Ośrodków na płaszczyźnie solidarności
misyjnej.

Trzeci dzień został zapoczątkowany prelekcją Ekonoma Generalnego, pana
Claudio Marangio, dotyczącą sposobów rozwoju sieci pomocy bardziej
skoordynowanej. Przytaczając encyklikę Benedykta XVI “Caritas in
Veritate”, wezwał on do promowania ekonomii darmowej (społecznej) i
braterstwa poprzez rozwój pracy misyjnej oraz wkład finansowy, bez
którego nie jest możliwe realizować ekonomię solidarną.

By to mogło być realizowane, Dykasterium ds. Misji powoła do życia
Biuro Projektów z zadaniem koordynowania wszystkich projektów Ośrodków
Misyjnych i stworzenia bazy danych. Ma się tego podjąć ks. Stanisław
Rafałko, członek Dykasterium ds. Misji.

Ks. Klement, przywołując zachętę Ks. Bosko, jaką ten skierował do Mamy
Małgorzaty, a chodziło o jego propozycję pracy w oratorium na Valdocco,
pogłębił temat całkowitego oddania się misjom. Po tej “duchowej
prowokacji” odwołał się do tekstów i dokumentów Zgromadzenia, które
uwypuklają konieczność i potrzebę misji oraz pracę ewangelizacyjną
ukierunkowaną na najuboższych.

Ks. Pascual Chávez, Przełożony Generalny, w czasie “słówka na
dobranoc”, co miało miejsce w piątkowy wieczór (27 listopada),
podziękował Dyrektorom za ich zaangażowanie i wezwał ich do
realizowania pracy z głębią modlitwy, z silnym poczuciem
przynależności, świadectwem prostoty i współpracy ze swoimi
Inspektorami.

W ostatnim dniu zostały podkreślone niektóre zadania, jak praca w
sieci, stały kontakt z darczyńcami, ewangelizacja i odpowiedzialność na
polu administracyjnym.