Dominikanie: Nowa publikacja Instytutu Tomistycznego

Dominikański Instytut Tomistyczny w Warszawie powraca z własną serią wydawniczą pod tytułem: „Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i studia”.

 
Chcemy regularnie publikować zarówno średniowieczne teksty z zakresu filozofii i teologii, jak i współczesne studia doktrynalne i historyczne. W najbliższych planach mamy już około sześciu pozycji, po dwie na rok. A że publikujemy nie tylko w języku polskim, to mam nadzieję, iż wkrótce podbijemy światowe rynki – mówi z uśmiechem dyrektor IT o. Paweł Krupa i dodaje: – Oczywiście każdego roku będzie się ukazywał, jak dotąd, Przegląd Tomistyczny.

Pierwszym tomem nowej serii jest praca doktorska o. Piotra Lichacza OP, profesora Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, za którą w 2009 roku otrzymał on „St. Thomas Aquinas Dissertation Prize", nagrodę przyznawaną przez Aquinas Center for Theological Renewal at Ave Maria University (USA).

Did Aquinas Justified the Transition from "Is" to "Ought"? („Czy Akwinata uzasadnił przejście od ‘jest’ do ‘powinien’?"), bo tak brzmi tytuł książki, jest całościowym studium ukazującym w jakim sensie można powiedzieć, że Akwinata uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności. Krótka historia tezy o przepaści pomiędzy „jest" i „powinien" oraz jej analiza pokazują, że ta meta-etyczna zasada ma swoje korzenie w semantyce, logice, epistemologii i metafizyce. Podążając za porządkiem uczenia wyznaczonym przez Akwinatę, pierwsza część książki poświęcona jest Tomaszowej logice – łącznie z semantyką i filozofią nauki. W drugiej zaś części książki omawia się niektóre aspekty filozofii natury i metafizyki Akwinaty, by w ten sposób odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Książka napisana jest w języku angielskim.

Streszczenie książki o. Lichacza znaleźć można na stronie internetowej IT.

Za: www.dominikanie.pl