Dominikanie: Poświęcenie Auli Świętego Tomasza z Akwinu

7 marca, w 737 rocznicę śmierci św. Tomasza z Akwinu, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne oo. Dominikanów w Krakowie obchodziło uroczystość swojego patrona.
Gościem honorowym był Metropolita Krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz, który na samym początku uroczystości poświęcił kolegialną aulę, której Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów nadał swym dekretem imię św. Tomasza z Akwinu. W krótkim przemówieniu ks. Kardynał podkreślił m.in., że jest to jego pierwsza wizyta w dominikańskim Kolegium i obiecał, że datę 7 marca już na stałe wpisze w swój kalendarz duszpasterski.

 
Następnie, zgodnie z tradycją Kolegium, odbył się wykład poświęcony św. Tomaszowi z Akwinu. W tym roku, wygłosił go o. dr Vivian Boland OP, dyrektor Aquinas Institute w Oxfordzie i wykładowca Wydziału Teologicznego oxfordzkiego uniwersytetu. Jego referat, Knowledge, understanding and wisdom. The intellectual virtues, education and the gifs of the Holy Spirit, poświęcony był Tomaszowemu rozumieniu cnót intelektualnych, wywiedzionemu z pism Arystotelesa, lecz przez Akwinatę znacznie rozwiniętemu i powiązanemu ściśle z zagadnieniem darów Ducha Świętego.

Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza Święta konwentualna, sprawowana w intencji Kolegium, jego wykładowców i studentów, której głównym celebransem był ks. Jan Daniel Szczurek. Homilię wygłosił ks. Grzegorz Ryś – rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej, który punktem wyjścia kazania uczynił słowa Jezusa „Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. (…) Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus" (Mt 23, 8.10). Podkreślił, jak istotna jest świadomość, że w drodze do Boga i w studiowaniu teologii nie ma tak naprawdę podziału „my i wy", lecz wszyscy – mimo różnic w pełnionych funkcjach – są w rzeczywistości uczniami Chrystusa. Ks. Ryś przypomniał tu słynne zdanie św. Augustyna „Dla was jestem biskupem, z wami chrześcijaninem", które można by w tym kontekście sparafrazować „Dla was jestem profesorem, z wami jestem uczniem".

Więcej na: www.kolegium.dominikanie.pl