Dominikańska świątynia w Czortkowie sanktuarium maryjnym

091115b1.jpg Dekretem metropolity lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego dominikański kościół św. Stanisława, Biskupa i Męczennika i Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Czortkowie na Ukrainie otrzymała tytuł sanktuarium maryjnego. W sierpniu br. abp. Mokrzycki koronował kopię obrazu Matki Bożej Różańcowej.

W dekrecie wydanym 3 listopada metropolita lwowski, napisał, iż mając
na uwadze trwający w tym miejscu od prawie 400 lat kult maryjny
związany z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, po głębokim
namyśle i żarliwej modlitwie, zdecydował się, korzystając z
przysługujących mu uprawnień, ustanowić tą dominikańską świątynię
sanktuarium maryjnym, „ku większej chwale Bożej i pożytkowi wiernych”.

Kościół
św. Stanisława, Biskupa i Męczennika i Matki Bożej Królowej Różańca
Świętego od wieku był znany jako centrum duchowości maryjnej. Kult ten
związany jest z cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej, nazywanej
niegdyś Strażniczką Rzeczpospolitej. Został on podarowany Dominikanom w
1663 roku przez Króla Polski Jana Kazimierza podczas wyprawy na Moskwę.
Przez 300 lat cudowny wizerunek Bogarodzicy był otaczany wielką czcią.
W roku 1945 został przez Dominikanów przewieziony do Krakowa, gdzie
poddano go konserwacji, a w 1983 roku wystawiono go w Kaplicy
Kotowskich, w warszawskim kościele św. Jacka, gdzie co roku, we
wrześniu pielgrzymują dawni mieszkańcy Czortkowa i okolic.

Po
rozpadzie ZSRR kościół w Czortkowie został odzyskany przez wspólnotę
wiernych. Na początku lat 90-tych w ołtarzu głównym została umieszczona
kopia obrazu Matki Bożej Różańcowej, która cieszy się nie mniejszą
czcią niż oryginał znajdujący się w Warszawie. Wyrazem wielkiej
pobożności maryjnej związanej z czortowską świątynią, była koronacja
obrazu koronami papieskimi, której dokonał abp. Mokrzycki 29 sierpnia
tego roku. Uroczystość zgromadziła setki pielgrzymów z Ukrainy i
Polski.

W czortowskim kościele Dominikanów codziennie
odprawiana jest Eucharystia, sprawowany jest sakrament Spowiedzi św., a
także oprawiane nabożeństwo różańcowe. Co roku dnia 7 października jest
obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej. Znajdująca się na
Podolu świątynia jest często odwiedzana przez turystów i pielgrzymów z
Polski.