Drohiczyn: 15 lat posługi biskupa Dydycza – Kapucyna

Kapucyn biskup Antoni Pacyfik Dydycz obchodzi w tym roku 15-lecie sakry i posługi w diecezji drohiczyńskiej. Jego osobie poświęcono tegoroczny Dzień Pastoralny w stolicy diecezji.

Obchody rocznicowe odbyły się w ramach dorocznego Dnia Pastoralnego, w tym roku 21 lutego. Uczestnicy uroczystości podkreślali zasługi bpa Dydycza dla rozwoju duchowego, kulturowego i materialnego diecezji. Do największych dokonań zaliczono dzieło I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej, reorganizację administracyjną diecezji i kurii, powołanie do życia nowych parafii, sprowadzenie do diecezji włoskich sióstr urszulanek, antonianek, klarysek i loretanek.

Antoni Dydycz (na zdjęciu / fot. OFMCap Kraków) urodził się 24 sierpnia 1938 w Serpelicach (województwo mazowieckie). Pochodzi z rodziny rolniczej, należy do warszawskiej prowincji kapucynów (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów). W zakonie otrzymał imię Pacyfik. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Łomży. 26 sierpnia 1961 r. złożył wieczyste śluby zakonne, 29 czerwca 1963 r. w Łomży przyjął święcenia kapłańskie.

W 1963 r. został katechetą w Lublinie, studiował socjologię na KUL-u. Pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki. W 1994 r. obronił doktorat na Wydziale Historii UMK w Toruniu. Pełnił wysokie funkcje we władzach zakonnych: w latach 1976-1982 był przełożonym prowincji warszawskiej. W Rzymie w latach 1982-1994 pełnił funkcję definitora generalnego. Zajmował się organizacją działalności kapucynów w krajach socjalistycznych, był delegatem ds. sanktuarium w Loreto.

20 czerwca 1994 r. został mianowany biskupem drohiczyńskim, sakrę przyjął 10 lipca 1994 r. w Drohiczynie. Głównym konsekratorem był abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Jego zawołanie biskupie brzmi: "Populus Tuus – hereditas Tua" (Lud Twój – dziedzictwem Twoim). Jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

www.franciszkanie.pl