Wspomnienie pośmiertne śp. ks. Pawła Ludwiga – Misjonarza Świętej Rodziny.

13 marca 2009 roku w Kościele pw. Św. Michała Archanioła pożegnaliśmy naszego współbrata ks. Pawła Ludwiga. Mszy przewodniczył J.E. Ks. Bp Jan Wieczorek, Ordynariusz Diecezji Gliwickiej.

W asyście byli: Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF. Ks. Marian Twardawa MSF – Rektor Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej i kolega kursowy śp. Ks. Pawła. W pogrzebie uczestniczyło ponad 140 kapłanów. Kazanie wygłosił Ks. Marian Twardawa MSF. Ks. Paweł Ludwig MSF został pochowany na cmentarzu w Żernicy – ceremoniom pogrzebowym przewodniczył J. E. Ks. Bp Jan Wieczorek.

Śp. Ks. Paweł Ludwig MSF urodził się 28 czerwca 1955 r. w Żędowicach w woj. Opolskim w rodzinie robotniczej, jako syn Anny i Stefana. Miał pięciu braci. Ochrzczony został w rodzinnej parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej 03 lipca 1955 r. Był bardzo dobrym uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkim, a także gorliwym katolikiem. W wieku 9 lat, po przyjęciu I. Komunii św. został ministrantem i był nim aż do dnia wstąpienia do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w dniu 22.08.1974 r. Wówczas rozpoczął w Bąblinie pod Poznaniem postulat, a następnie od 08.09.1974 r. nowicjat. Już po rocznej formacji mistrz nowicjatu dostrzegł w nim duże możliwości, co wyraził w opinii przed pierwszymi ślubami zakonnymi, pisząc: „pracując wytrwale nad swoim urobieniem wewnętrznym będzie wartościową jednostką Zgromadzenia”. W gronie nowicjuszy wyróżniał się także uzdolnieniami muzycznymi i umiłowaniem służby Ołtarza.

Swoje pierwsze śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa Paweł Ludwig złożył w dniu 08 września 1975 r. w Bąblinie. Stamtąd przeniesiony został do Kazimierza Biskupiego, gdzie rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Swoje wakacje jako kleryk spędzał w domu rodzinnym, pomagając rodzicom przy pracach polowych. W szybkim czasie stał się jednym z lepszych studentów. Wykorzystując swoje zdolności muzyczne, udzielał się za zgodą przełożonych jako organista w jednej z pobliskich parafii. 09 czerwca 1978 r. zwrócił się z prośbą do przełożonych zakonnych o wyrażenie zgody na włączenie go na stałe do wspólnoty zakonnej Misjonarzy Świętej Rodziny. Zgodę taką otrzymał i 08 września 1978 r. w Kazimierzu Biskupim złożył swoją wieczystą profesję zakonną. W dwa lata później przyjął święcenia diakonatu, a 24.05.1981 r. – święcenia kapłańskie.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich przełożeni zakonni skierowali Ks. Pawła Ludwiga MSF na wikariusza w parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Żernicy. W rok później został jednak przeniesiony do domu zakonnego w Świdrze, by na polecenie Przełożonych, którzy docenili jego zdolności naukowe, podjąć studia teologiczne w zakresie katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia te ukończył z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując w dniu 18 czerwca 1984 r. tytuł magistra teologii. W związku z ukończonymi studiami został mianowany wykładowcą katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Ks. prof. dr hab. Jan Charytański SJ, profesor ATK w Warszawie, zwrócił się z następującą prośbą do ówczesnego Przełożonego Prowincjalnego: „Widząc (…) inteligencję Ks. Pawła Ludwiga MSF oraz możliwości twórcze, chciałbym prosić Wielebnego Ojca Prowincjała o pozwolenie na współpracę z naszym zespołem redakcyjnym, przygotowującym podręczniki katechetyczne”.

Ks. Prowincjał wyraził zgodę, a praca Księdza Pawła przyniosła dobre owoce. Jego nazwisko znalazło się w opracowanych wówczas podręcznikach katechetyki. Kolejnym, ważnym etapem w życiu Księdza Pawła było jego przeniesienie z dniem 01 lipca 1986 r. z domu zakonnego w Świdrze do domu zakonnego w Kazimierzu Biskupim i mianowanie na Prefekta Kleryków. W sercach alumnów nowy prefekt zapisał się jako człowiek bardzo życzliwy, cierpliwy, o dobrym sercu i wielkim zrozumieniu dla młodych ludzi. Jego postawa była budująca i wywierała dobry wpływ na kształtowanie młodych pokoleń kapłanów i zakonników. Jednakże pragnienie dokończenia przewodu doktorskiego oraz związany z tym wyjazd na kurs języka niemieckiego na okres 5 miesięcy sprawiły, że Ks. Paweł złożył rezygnację z funkcji prefekta. Rezygnacja została przyjęta z dniem 01.08.1988 r.

Ks. Paweł Ludwig MSF nie otrzymał jednak wiele czasu na sprawy naukowe, bo 24 października 1989 r. mianowany został Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu Biskupim, a na początku roku 1990 powierzona mu została również piecza nad redakcją „Posłańca Świętej Rodziny”. Ten dodatkowy obowiązek stanowił jednak ciężar dla Księdza Pawła i dlatego poprosił w rok później o powierzenie tej funkcji innej osobie, która dysponowałaby większą ilością czasu. 1 lipca 1992 r. Ks. Paweł mianowany został Rektorem domu zakonnego w Gliwicach i proboszczem tamtejszej parafii p.w. Świętej Rodziny. Pracował tam do 01 stycznia 1996 r., kiedy to po śmierci śp. Ks. Jana Kotowskiego MSF, mianowany został w jego miejsce proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Żernicy. W tej parafii z wielkim oddaniem, gorliwością, zapałem i poświęceniem przepracował ponad 13 lat.

Ks. Paweł Ludwig MSF odszedł do domu Ojca nagle i niespodziewanie 08 marca 2009 r. Zmarł w wieku 54 lat w szpitalu, gdzie poddany został operacji na woreczek żółciowy. Przyczyną śmierci był jednak zator i wywołany nim zawał serca. Ks. Paweł Ludwig w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny przeżył 35 lat, a jako kapłan lat 28. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen życzliwości, dobroduszny, gościnny i pracowity, cieszący się wielką sympatią u tych, którym dane było go poznać i wspólnie z nim przebywać, jako człowiek, który starał się z całego serca służyć Bogu i Kościołowi. Ks. Paweł zapisał się także w życie tutejszej parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Żernicy, jako człowiek w pełni oddany Bogu, kościołowi i ludowi Bożemu. Jego ostatnie wielkie dzieło to odnowa starodawnego, drewnianego kościoła, który dzięki staraniom Ks. Pawła i tutejszych parafian został doprowadzony do niezwykłego blasku. Śp. Ks. Paweł Ludwig MSF wpisał się także i w życie Diecezji Gliwickiej, bo już w 1997 r., znając jego wielką troskę o sprawy zakonne, J.E. Ks. Bp Jan Wieczorek mianował go Diecezjalnym Referentem ds. zakonnych, a także Diecezjalnym Ojcem Duchownym Diecezji Gliwickiej i referentem ds. duszpasterstwa oraz rekolekcji kapłanów. Od 2002 r. pełnił również funkcję Dziekana Dekanatu Gliwice-Ostropa.

W piątek 13 marca 2009 r., dziękując Bogu za jego życie i przykład, za wszelkie dobro, które przez jego ręce stało się naszym udziałem, odprowadziliśmy go na miejsce wiecznego spoczynku, prosząc Pana, który wyznacza nam czas i miejsce odejścia z tej ziemi, aby przyjął go do swego królestwa i pozwolił mu radować się oglądaniem Bożego Oblicza na wieki.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Opracował: Ks. Bogdan Mikutra MSF – sekretarz prowincji