Dziękujemy wam: list Matki Reungoat do salezjanów kapłanów

salezjanie_logo.jpg Matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, skierowała do Przełożonego Generalnego list na zakończenie Roku Kapłańskiego. List ten, podpisany także w imieniu Rady CMW, porusza się po linii podziękowania i większego zaangażowania Zgromadzenia (założonego przez Ks. Bosko) na rzecz towarzyszenia powołaniom i Rodziny Salezjańskiej.

Na zakończenie rekolekcji, które Rada Generalna CMW przeżywała na Colle
San Rizzo, w Messynie, Matka Reungoat zechciała napisać list do
salezjanów kapłanów na zakończenie Roku Kapłańskiego: “Dziękujemy za
waszą posługę kapłańską”. Jest to podziękowanie za posługę kapłańską,
jaką salezjanie spełniają w różnych częściach świata na rzecz sióstr,
młodzieży, a w sposób szczególny – za towarzyszenie w rozeznaniu
powołaniowym: “Wiele z nas zostało CMW dlatego, że towarzyszyli nam
salezjanie, którzy nas ukierunkowali, wsparli, pomogli w odkryciu i
rozeznaniu naszego powołania”.

Odnawiając swoje poparcie dla nauczania Ks. Cháveza – “które przyjmujemy
jako głęboko kościelne i salezjańskie” – Matka Reungoat podziela swoją
troskę o żywą pasję “da mihi animas cetera tolle” i rozwój kultury
powołaniowej. “Dar powołania zakonnego jest niesiony w naczyniach
glinianych, ale wierzymy, że poprzez słabość ludzką Bóg nie przestaje
przejawiać w świecie swojej miłości”.

“Darem”, jaki Przełożona Generalna CMW ofiaruje Przełożonemu
Generalnemu, “jest zaangażowanie na rzecz większej komunii wewnątrz
Rodziny Salezjańskiej, znaczone powrotem do korzeni, które czynią ją
możliwą: ewangelicznej radości pójścia za Jezusem w pełni daru z siebie,
szczęście z poczucia przynależności do tej wielkiej Rodziny i jeszcze
większa odpowiedzialność za przekazywanie żywego charyzmatu pokoleniom,
które nadejdą, poprzez duszpasterstwo młodzieżowe ukierunkowane na
powołania”.

Ks. Chávez od razu odpowiedział na ten list Matce Reungoat: “Przede
wszystkim chciałem Ci osobiście podziękować, a także w imieniu Rady i
wszystkich współbraci Zgromadzenia, szczególnie salezjanów kapłanów, za
ten wykwintny gest wdzięczności i szacunku względem daru kapłaństwa,
jakim Bóg nas obdarował, oraz służby, w sposób szczególny pełnionej
względem naszych sióstr”.

Tekst listu Matki Reungoat jest dostępny w dziale Serwis ANS, w
księgarni cyfrowej (SDL) i na stronie sdb.org.