Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

Zwrócenie oczu i myśli w stronę odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu – to cel Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, który będziemy obchodzić w najbliższą niedzielę.

Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie obchodzony jest w Kościele w Polsce i w placówkach polonijnych na całym świecie w II Niedzielę Adwentu. W tym roku będzie to niedziela 7 grudnia. Towarzyszy mu hasło roku duszpasterskiego: "Otoczmy troską życie" i korespondujący z nim plakat z wizerunkiem Matki Boskiej Brzemiennej z sanktuarium w Gdańsku-Matemblewie.

Ks. dr Józef Kubicki TChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśnia, że "należy z Maryją – najuboższą z ubogich – głosić Ewangelię życia, troszczyć się o nie z miłością, bo jest to dar od Boga, źródła wszelkiego życia".

7 grudnia br. o godz. 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zostanie odprawiona Msza św. radiowa celebrowana pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka z archidiecezji przemyskiej, członka Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

– Do tej modlitwy szczególnie zapraszamy osoby starsze, chore, które poprzez swój krzyż cierpienia i ofiary mogą włączyć się duchowo w dzieło ewangelizacji – zachęca ks. Kubicki.

O godz. 13.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie (ul. Przy Agorze 9) Eucharystii będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Msza św. będzie transmitowana przez TVP Polonia i stanowi zaproszenie dla Polaków poza granicami kraju do solidarności w przeżywaniu tego dnia modlitwy i ofiary w intencjach budzenia i rozwoju świadomości wśród wszystkich katolików na rzecz ewangelizacji Kościoła katolickiego na Wschodzie. Wieczorem w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze ks. Józef Kubicki TChr poprowadzi Apel Jasnogórski o godz. 21.00. W całym kraju w tym dniu w kościołach będzie zbierana ofiara na potrzeby Kościoła na Wschodzie.

W związku z hasłem tegorocznego Dnia Modlitw, 2 grudnia podczas konferencji prasowej w Warszawie, pracujący na Wschodzie duchowni i siostry zakonne mówili o trosce Kościoła o rodzinę w krajach Europy Wschodniej. Ks. Jerzy Steckiewicz, pracujący od 18 lat w Rosji zaznaczył, że kraj ten boryka się z problemami demograficznymi – na 10 ciąż zdarza się 6 poronień, i rodzinnymi – na tysiąc zawieranych w Rosji małżeństw, aż 800 się rozpada; dzieci trafiają do domów dziecka, mimo iż mają żyjących rodziców albo stają się "dziećmi ulicy". Ks. Paweł Gonczaruk podkreślił, że wielkim zadaniem Kościoła na Ukrainie, gdzie pracuje, jest troska o życie, bo w ciągu ostatnich 17 lat dokonano tam 30 mln aborcji.

Siostry i księża zaprezentowali też dzieła, które prowadzą: pierwszy dom dla samotnych matek w diecezji kamieniecko-podolskiej (ks. Roman Kaźmierczak – Ukraina) i Caritas diecezji Kamieniecko-Podolskiej (ks. Paweł Gonczaruk – Ukraina), wychowawcze domy rodzinne dla dzieci w diecezji kijowsko-żytomierskiej (s. Aniela Kucak, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów – Ukraina) i posługę sióstr w służbie obrony życia w parafii Pisarówka na Ukrainie (s. Wirginia Marzena Parchoniuk – Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego).

Zajmujący się organizacją Dnia modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na Wschodzie Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie został powołany do życia w 1989 roku, na mocy decyzji Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Intencją jego utworzenia była chęć koordynacji pomocy udzielanej Kościołowi w krajach byłego ZSRR przez poszczególne diecezje i zakony.

W chwili obecnej pomocy materialnej i osobowej Kościołowi na Wschodzie udziela na miejscu ok. 250 kapłanów diecezjalnych, ok. 1000 kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz kilkanaście osób świeckich. W ubiegłym roku ofiary wiernych na rzecz Koscioła na Wschodzie wyniosły 1 mln 970 tys. zł.

Pieniądze te zostały przekazane na remonty kościołów i kaplic, a także budowę ośrodków przeznaczonych na dzieła charytatywne. Zespół przekazał też dla Kościoła na Wschodzie naczynia i szaty liturgiczne, egzemplarze Biblii, mszałów i brewiarzy, a także prenumeraty pism katolickich. Pomoc materialna wspiera także akcje dożywiania dzieci czy organizację różnego rodzaju wyjazdów rekolekcyjnych i kolonijno-formacyjnych.

BP KEP