Prezydenckie odznaczenia dla salezjanów na misjach

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński, z okazji 90-rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią, odznaczył salezjańskich misjonarzy z Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczonymi są ks. Nikodem Pisarski i ks. Michał Moskwa.

Order Odrodzenia Polski jest jednym z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, ustanowiony w 1921 r. i jest nadawany za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, gospodarki, działalności społecznej, służby dla Polski oraz za wkład w rozwijanie dobrych relacji z innymi krajami.

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się podczas uroczystego przyjęcia w tokijskim hotelu New Otani, gdzie zatrzymała się polska delegacja państwowa, kontynuująca wizytę po krajach Dalekiego Wschodu. W uroczystej gali oprócz przedstawicieli rządu japońskiego, polskiej dyplomacji, pani ambasador Polski, udział wzięli inni salezjanie z Polski pracujący w Japonii, (ks. Jan Bury i ks. Wacław Nosal).

Ks. Michał Moskwa, urodził się w 1915 roku. Po odbyciu nowicjatu w Czerwińsku złożył śluby zakonne 3 sierpnia 1937 r. i wyjechał na misje do Japonii. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1946 r. także w Japonii. Pracował jako nauczyciel muzyki i języka łacińskiego, mistrz nowicjatu, spowiednik. Dzięki jego staraniom na misje do Japonii wyjechało 9 kleryków z Polski, dla których był inspiratorem powołania misyjnego i duchowym opiekunem na obczyźnie.

Ks. Nikodem Pisarski, urodził się w 1918 r. Śluby zakonne złożył 3 sierpnia 1937 r. w Czerwińsku. Do Japonii wyjechał po nowicjacie. Święcenia kapłańskie przyjął razem z ks. Moskwą – 21 grudnia 1946 r. Pracował jako ekonom, kierownik studiów i kierownik szkół technicznych; był także proboszczem. Ze względu na doskonałą znajomość języka japońskiego wielokrotnie był wykorzystywany jak tłumacz przysięgły przez instytucje kościelne i państwowe. Za swoja pracę otrzymał też odznaczenia japońskie.

ks. Krzysztof Jakubowski SDB