Dziennikarska nagroda dla miesięcznika „W drodze”

Redakcja dominikańskiego miesięcznika „W drodze” za cykl tekstów o naturalnym planowaniu rodziny otrzymała w sobotę w Poznaniu pierwszą nagrodę w konkursie dziennikarskim „Znak Dobra” im. Romany Brzezińskiej, który odbywa się pod patronatem metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Nagrodzone teksty ukazały się w ubiegłorocznym, wrześniowym numerze „W drodze”. „Do podjęcia tej tematyki skłoniła mnie praktyka duszpasterska. Wiele osób pyta bowiem o te problemy w konfesjonale” – powiedział KAI redaktor naczelny miesięcznika, ojciec Paweł Kozacki.

„Ten trudny, a ważny temat został przedstawiony w tekstach w sposób wszechstronny, niebanalny i ukazujący w pełni, jak skomplikowany jest to problem. Autorzy nie uciekali do łatwych sądów i prostych recept. Teksty są inspiracją do przemyśleń zarówno dla świeckich, jak i dla księży” – uzasadniła swój werdykt kapituła nagrody.

Konkurs „Znak Dobra” odbywa się dla uczczenia zmarłej w 2005 roku katolickiej publicystki. Od początku honorowy patronat nad nim objął abp Gądecki, który znał osobiście Romanę Brzezińską i wielokrotnie publicznie cenił jej pracę. Organizatorami konkursu są poznański oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i redakcja dziennika „Polska Głos Wielkopolski”.

„Celem nagrody jest uhonorowanie akcji prasowych i tekstów, które przyniosły jakieś dobro ludziom. Tych znaków dobra szukamy nie tylko w renomowanych wysokonakładowych gazetach, ale także w pismach regionalnych, lokalnych czy parafialnych” – tłumaczy red. Maria Nowak, przyjaciółka Romany Brzezińskiej i jedna z organizatorek organizowanego od trzech lat konkursu.

Urodzona w 1954 roku Romana Brzezińska-Lajborek pracowała w szczecińskim oddziale Polskiego Radia i Telewizji, a następnie była poznańską korespondentką wydawanego przez „PAX” dziennika „Słowo Powszechne”, później zaś – dziennikarką „Gazety Poznańskiej”, gdzie zajmowała się tematyką religijną.

W połowie lat 90. założyła w Poznaniu oddział Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Była też autorką książek o kardynale Auguście Hlondzie i Romanie Brandstaetterze. Dla wielu poznańskich dziennikarzy redaktor Brzezińska była uznanym autorytetem moralnym. Zmarła 13 maja 2005 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

za. www.dominikanie.pl